User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 21:5-11

Het Woord van God

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei: 'Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.' De leerlingen vroegen Hem nu: 'Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?' Maar Hij zei: 'Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zij zullen zeggen: 'Ik ben het', en: 'Het ogenblik is nabij.' Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.'

Toen sprak Hij tot hen: 'Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.'

Lucas 21:5-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vertelt ons om voorbereid te zijn, om standvastig te blijven vertrouwen. Hij roept ons op om geworteld en stabiel te zijn en tegelijkertijd bereid te zijn om alles achter te laten. Hij herinnert ons eraan dat we zonder hem als middelpunt van ons leven zullen verdwalen.
  • Ik bid: 'Jezus, U geeft om de hele wereld. Ook al lijkt het verhaal van de mensheid vol rampen te zitten, U bent aan het werk zodat het kan eindigen in een overwinning. Geef me moed en energie om mijn kleine rol te spelen, zodat ik me aan het einde met U kan verheugen.'
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het nieuws dat via allerlei moderne technologie verspreid wordt over de wereld rondom ons klinkt vaak somber en hopeloos. Laten wij ons hierdoor ontmoedigen of wakkert dit ons medelijden aan en zet het ons aan om de handen uit de mouwen te steken? Jezus zegt ons dat we voorbereid moeten zijn. We moeten stevig in ons geloof verankerd blijven. Hij roept ons op de uitdagingen het hoofd te bieden, met de beide voeten stevig op de grond. Hij herinnert er ons aan dat Hij het centrum is van ons leven en dat we zonder Hem verloren zijn.
  • Misschien heb ik recent iets verloren wat me ontzettend dierbaar is: een relatie, gezondheid, familie, veiligheid, werk, of bezit. Wat houdt mij overeind in deze beproeving? Kan ik in al mijn moeilijkheden de focus van mijn hart op God gericht houden zodat ik er gesterkt uit kom?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer ik om mij heen kijk, naar mijn wereld, hoe reageer ik dan op de 'voortekenen' die Jezus noemt? Ben ik in staat de hand van God te zien in de gebeurtenissen van vandaag, zowel in mijn eigen leven als in de wijde wereld?
  • De heilige Teresa van Avila sprak over ‘laat niets je van streek maken of je verontrusten’. Ben ik mij ervan bewust dat ik mij bevind in de palm van Gods hand en dat ik veilig ben? Kan ik met Jezus over mijn angsten praten?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op elk scharniermoment in de geschiedenis van onze planeet, zijn er mensen die beweren dat zij zicht hebben op het einde. De komst van het derde millennium was daarop geen uitzondering. De houding van een christen is er niet een van vrees en angst. Elke nieuwe tijd heeft zijn uitdagingen en kansen, er is steeds tijd voor een nieuw begin.
  • Op een meer persoonlijk en realistisch niveau, zouden we angstig kunnen zijn rond de tekenen van onze tijd van vertrek uit deze wereld. Het helpt niet om vreesachtig en angstig te worden, het is beter om elke dag voluit te leven. Spreek met Jezus over elke vorm van angst die bij je zou opkomen als je denkt aan zijn woorden: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ (Matteüs 28:20).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus waarschuwt voor afleiding. We moeten voorbereid zijn, vast in geloof. Hij roept ons op om geworteld en stabiel te zijn en tegelijkertijd bereid om alles af te werpen. Hij herinnert ons eraan dat we zonder Hem, als het centrum van ons leven, verloren zullen zijn.
  • Jezus' woorden over het einde der tijden kunnen verontrustend zijn. Wanneer Hij de vernietiging van de fysieke tempel in Jeruzalem voorzegt, moeten we ons herinneren wat die tempel zal vervangen. Als tempels van de Geest worden we 'herboren (…) tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood (en tot) een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis' (1 Petrus 1,3-4).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De tempel werd gebouwd om God te eren en als een plaats van gebed, maar er waren degenen die niet verder keken dan de buitenkant. Wanneer onze kathedralen en heilige plekken toeristische plaatsen worden, lopen ze in Jezus’ ogen het risico om hun ware betekenis te verliezen. Laten we bidden dat we de eerbied en de intenties van degenen die ons zijn voorgegaan waarderen, zelfs als we ook de schoonheid van hun zelfexpressie waarderen.
  • Jezus erkende dat er een groot beroep op onze aandacht zou zijn, veel afleidingen die ons zouden kunnen doen dwalen. Mijn tijd van gebed kan mij helpen om te zien wie Jezus voor mij is en om te waarderen hoe ik zijn woord ontvang; Ik vraag God om me te helpen om niet misleid te worden door overtuigende stemmen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten