User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 8:1-3

Het Woord van God

In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het rijk Gods. De twaalf vergezelden Hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

Lucas 8:1-3
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, de twaalf apostelen worden herinnerd. De vrouwen worden vaak vergeten, maar hun aanwezigheid zou de Joden versteld hebben doen staan. Zij waren de andere leden van groep die rondreisde en die U niet alleen steunden, maar ook hun reputatie op het spel zetten door met mannen op pad te gaan. Voor deze groep vrouwen, waaronder de krachtige vrouwen zoals Johanna en de ex-prostituee Magdalena, was het schandalig om huis en haard te verlaten en met een rabbi op reis te gaan. Ze toonden de liefde en moed van grote christelijke vrouwen door de eeuwen heen.
  • De aanwezigheid van vrouwen onder de leerlingen van Jezus was in strijd met de cultuur en hoogst ongebruikelijk. De ene was een vrouw die door demonen was gekweld en de andere behoorde tot de hofhouding van Herodes - mensen die ongetwijfeld voor commentaar op Jezus zouden hebben gezorgd als zij met Hem werden gezien. Jezus kwam om een einde te maken aan de gevestigde orde en een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Hij ging tegen veel gebruiken van de cultuur en religie in, als die in strijd waren met de liefde en rechtvaardigheid, en zijn vriendschap met vrouwen was een van de belangrijkste.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus heeft mensen nodig om zijn missie te vervullen. De twaalf hadden een prominente rol, maar daarnaast waren er ontelbaar velen die hun steentje bijdroegen. We horen hier dat er vele vrouwen waren in Jezus’ gezelschap. Hoewel er weinig details gegeven worden, horen we dat zij vanuit hun eigen middelen voorzagen in de noden.
  • Het is belangrijk te weten dat wij met onze bescheiden middelen van steun aan anderen, toch wezenlijk kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling en welzijn. Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven iemand steunen - iemand die zich inzet om het leven van anderen beter te maken? Laten we denken aan de woorden uit de Hebreeënbrief (Hebr. 13:2): ‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De kleurrijke groep, die in deze bijbeltekst beschreven wordt illustreert dat Jezus, wat betreft zijn volgers, niet ‘kieskeurig’ was. Hij komt ons allen roepen, ongeacht onze achtergrond of verleden. Zijn verwachtingen in ons zijn hooggespannen. Hij wil dat wij allen, jij en ik, heiligen worden. De heilige Theresia van Lisieux was ontdaan toen een priester haar berispte: ze had hem verteld dat ze een groot heilige wilde worden, en de priester vond dat ze nogal een hoge dunk had van zichzelf. Theresia liet zich echter niet afschrikken. Ze moedigt ons allen aan om hetzelfde verlangen te hebben als zij had, en er op te vertrouwen dat dit God uitermate welgevallig is, want Hij wil dat wij volmaakt zijn ‘zoals Hij volmaakt is.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Lucas noemt drie Galilese vrouwen, die Jezus volgen: Maria van Magdala, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna. De eerste twee verschijnen later in het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding. De andere evangeliën beschrijven hun aanwezigheid tijdens deze gebeurtenis, maar alleen Lucas vertelt ons erbij dat ze uit eigen middelen voor Jezus en de apostelen zorgden tijdens hun openbare optreden. Zij staan symbool voor de duizenden en duizenden die de Kerk van Christus hebben gediend. Sommige schriftgeleerden hebben echter Lucas beschuldigd van een patriarchale blik in zijn voorstelling van deze vrouwen als eenvoudige huishoudhulpen. Andere schriftgeleerden verdedigden Lucas juist. Deze korte passage laat zien dat de evangelisten mannen van de eerste eeuw na Christus waren, met de vooronderstellingen van die tijd. Dit herinnert ons eraan dat we in gedachten moeten houden dat de achtergrond van de schrijvers van de Schrift culturele houdingen en waarden weerspiegelen, die we vandaag de dag niet zouden accepteren en dat we deze dus zorgvuldig moeten onderscheiden van de religieuze boodschap van het evangelie.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier zien we Jezus, de man met een missie, die Hij heel hartstochtelijk voelde. Hier wordt het beschreven als het verkondigen en het brengen van het goede nieuws over het Koninkrijk van God. Ik bid dat ik ook mijn missie in die zin begrijp. Ik bid voor dezelfde genade voor de Kerk.
  • Jezus heeft zijn missie altijd begrepen als iets om samen met anderen te beleven, nooit alleen op zichzelf. Ik kijk naar degenen die Hij koos, die een onwaarschijnlijke groep lijkt, en ik vraag mezelf af wat Hij ons door deze keuze wil vertellen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage illustreert de oproep van de vrouwen die Jezus volgden. Het laat zien hoe rijke mensen de opdracht van de Heer ondersteunden. Jezus en de christelijke gemeenschap hingen af van de vrijgevigheid van mensen om haar missie te ondersteunen. Op welke wijze steun ik de zending van de Kerk?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heilige Lucas spreekt altijd positief over vrouwen. Hij belicht hun positieve antwoord op Jezus. Hij is de enige evangelist die ons zo’n details geeft over de vrouwen die met Jezus op pad gingen.
  • Dit tafereel geeft ons een beeld van de vroege Kerk. Het is in beweging en is opgebouwd uit gewone vrouwen en mannen die gericht zijn op Jezus. Dit betekende dat ze hun oude en gevestigde levenswijzen moesten opgeven. Ze brachten ‘het goede nieuws van het Rijk Gods’ met zich mee. Dit deden ze niet enkel in woorden. Ze vormden een hechte gemeenschap waarbinnen elkeen naar eigen vermogen een bijdrage leverde. Het was een fragiel begin voor de Kerk.
  • In deze tijden kan het zijn dat ik de Kerk als fragiel ervaar. Soms lijkt het of de Kerk slecht uitgerust is voor diens grootse taak om het Goede Nieuws te verspreiden. Ik bid dat God mijn inspanningen zegent om het goede nieuws te brengen naar de mensen die ik ontmoet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Over Susanna en Johanna weten we niet veel meer dan dat Lukas hen als Jezus’ volgelingen beschouwde. Ik denk aan alle stille leerlingen die door hun leven en gebed zijn Kerk mee gestalte hebben gegeven, maar weinig zichtbare sporen hebben nagelaten. Ik bid voor de velen- vooral vrouwen- die door hun aanwezigheid anderen tot steun zijn. Jezus ziet, erkent en bemint hun nederige dienstbaarheid. Mochten ze in zijn liefde inspiratie en bemoediging vinden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Heilige Edith Stein is een figuur van hoop in de wereld van vandaag, waarin wij dorsten naar spirituele zingeving. Geboren in een Joods gezin, onderging ze een periode van atheïsme en werd daarna filosofe. Ze groeide naar het Catholicisme toe en werd de leidende stem van christelijke vrouwen in het Duitsland van Hitler. Vervolgens werd ze karmelietes. Toen ze samen met haar zus in de handen van de Nazi's viel, zei ze 'Kom, Rosa, we gaan voor ons volk.'
  • Ze stierf als een martelares. Deze uitspraak maakt deel uit van de laatste woorden die ze sprak, voor ze de gaskamers van Auschwitz werd ingestuurd in 1942: 'Als je de Redder wilt volgen met zuiverheid van hart, moet je hart vrij zijn van elk aards verlangen. Jezus, de gekruisigde, vraagt jouw leven om jou dit te kunnen geven.' De afschuwelijke tijd waarin ze leefde gaf mee vorm aan haar grootheid. Moge wij moed putten uit zo'n leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vrijgevige vrouwen die Jezus dienden komen meestal niet in beeld – zoals zovele vrouwen die het beste van zichzelf aan anderen geven. Ik bid voor allen die mijn leven verrijken door hun discrete dienstbaarheid.
  • Jezus verkondigde niet enkel de Blijde Boodschap – Hij was de Blijde Boodschap. Ik denk aan Sint Franciscus die het advies gaf het om de Blijde Boodschap te verkondigen - met woorden, indien nodig. Wanneer ik het Woord van God ontvang, bid ik dat ik het ook mag voorleven terwijl ik het verkondig.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten