User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 6:39-42

Het Woord van God

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 'Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?' Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.'

Lucas 6:39-42
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze passage leren we over nederigheid en eerlijkheid. De grondhouding van nederigheid kunnen we vinden als we onze eigen fouten weten te aanvaarden en bereid zijn te leren van anderen. Hoe belangrijk eerlijkheid voor iemand is kan je opmaken uit zijn houding: een eerlijk persoon zal niet zodra hij de kans heeft de fouten van anderen op tafel leggen, want dat kan ertoe leiden dat je de andere veroordeelt. Kortom: de afwezigheid van nederigheid en eerlijkheid kan tot schijnheiligheid leiden.
  • Als een leerling eenmaal volledig is opgeleid, kan hij of zij ook anderen onderricht geven. Maak ik wel ruimte in mijn leven waar Jezus mij onderricht kan geven? Kan ik met mijn leven als eerlijke en nederige volgeling van Jezus anderen een goed voorbeeld geven waar zij van kunnen leren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag worden we uitgenodigd naar ons leven te kijken aan de hand van enkele pertinente vragen ons voorgeschoteld in kleurrijke beelden. Zie ik Christus als mijn leraar? Hoe kom ik er achter in welke mate Hij mijn leven actief beïnvloedt?
  • Ieder van ons heeft de neiging de fouten van anderen scherper te zien dan de eigen tekortkomingen. Hoe kan ik mij behoeden voor deze verleiding?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als je rondloopt met een balk in je oog, is het zeker moeilijk om niet overal splinters te zien! Als ik terugblik op mijn gesprekken, voel ik waar ik kritisch ben. Ik luister opnieuw en vraag om vergeving als ik me bewust word van mijn eigen zwakte.
  • Welke leraar heeft me het meest gevormd? Ik dank voor hun invloed en het effect ervan in mijn leven en vraag me af hoe ik op hen lijk. Als ik me bewust ben van degenen die mij op een dwaalspoor hebben gebracht, bid ik voor hen en vraag ik op mijn beurt om vergeving.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Mijn naaste beoordelen is een veel voorkomende zwakte, terwijl ik vaak mijn eigen fouten en de nood aan Gods genade niet erken. Heer, laat me vandaag zo vriendelijk naar anderen kijken als U doet.
  • God ziet van elk van ons de binnenkant. Hij ziet ons met vrijgevige en meelevende ogen en veracht of veroordeelt ons niet voor onze tekortkomingen en gebreken. Ik bid voor nederigheid en voor een dieper vermogen om Gods aanwezigheid en handelen om me heen waar te nemen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We willen mensen de weg tonen en hen verbeteren. Het geeft ons wat status. Dit betekent natuurlijk dat we snel zijn om de fouten in anderen te zien. Ik vraag me af hoe vaak ons gesprek gericht is op de tekortkomingen van publieke figuren en van onze naasten.
  • Jezus ontkent niet dat mensen gebreken hebben, maar Hij nodigt me uit om mijn eigen blinde vlekken eerst te ontdekken. Als de rechtvaardige zeven keer valt, hoe vaak val ik dan? Jezus gebruikt humor om zijn punt te maken. Hij nodigt me uit me in te beelden hoeveel mensen ik zou kwetsen als er een balk aan mijn oog zou vastzitten!
  • Heer, maak me meer bewust van mijn tekortkomingen, zodat ik mild kan worden in de omgang met anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In plaats van te zoeken naar genezing, kan de mens met de balk in zijn oog bedreven worden in het opsporen van de splinters in die van anderen. Als ik niet naar de wereld kan kijken en kan vinden wat waard is om geprezen en gezegend te worden, dan moet ik kijken om te zien wat me verhindert om oog te hebben heb voor Gods werk in anderen. Als ik bid voor mijn dagelijks brood bid ik ook dat ik het kan erkennen en aanvaarden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Oefen ik mezelf erin het beste te denken over anderen? Bevraag ik mijn gewoonte snel over anderen te oordelen? Jezus gebruikt humor om ons uit te nodigen onszelf niet te ernstig te nemen. Stel je een balk voor in je eigen oog en probeer dan maar de splinter te verwijderen uit het oog van een ander!
  • God kent onze binnenkant. Hij kijkt ernaar met een gulle blik vol mededogen. Hij veracht of veroordeelt ons niet om onze tekorten en mislukkingen. Heer, geef me vandaag met uw blik te kijken naar wie me ergeren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik neem rustig de tijd om me voor Jezus te plaatsen en om me door zijn liefdevolle blik te laten aankijken. Ik vraag Hem om de minste splinter of balk uit mijn oog te verwijderen. Ik bid om helder te mogen zien zoals Jezus.
  • Mijn perspectief is misschien niet het beste; mijn visie op mezelf en de wereld moeten misschien bijgesteld worden. Ik bid om nederigheid en om het diepere vermogen om Gods aanwezigheid en actie rondom mij beter te vatten.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten