User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 12,46-50

Het Woord van God

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten met Hem te spreken. Iemand kwam Hem nu zeggen: "Uw moeder en broeders staan daarbuiten en willen U spreken." Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?" En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij: "Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel."

Matteüs 12,46-50
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt in deze lezing over twee manieren waarop de mensen om Hem heen tot zijn familie behoren. Ten eerste behoort Hij tot de familie waarin Hij geboren is, tot die van zijn moeder en familieleden. Zijn andere familie bestaat uit degenen die de wil van God doen en die vanaf nu zijn ware intimi zullen zijn. Maria behoort tot beide groepen, maar zij is bij uitstek degene die heeft gezegd: 'laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt'. Om deze reden is zij de eerste discipel van Jezus en de model-christen.
  • Dit is de ware intimiteit waartoe Jezus je roept. Praat met Hem over deze buitengewone oproep en met Maria over hoe zij zich voelde in deze buitengewone relatie met Hem.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria voegde de zekerheid die Jezus haar gaf toe aan hetgeen ze reeds in haar hart hoogachtte en dat haar een grotere bron van vreugde gaf; ze kende haar eigen waarde in haar zijn en haar handelen. Ik vraag God om mij te bevestigen in wie ik ben en wat ik doe.
  • Jezus spreekt altijd over het Rijk der Hemelen als iets dat ruim en allesomvattend is. Ik dank God voor zijn vrijgevigheid, die mij opneemt in zijn liefdesplan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze tekst kan aanleiding geven tot kritiek opdat Jezus geen respect toont tegenover zijn moeder en broers. Ik moet dit echter lezen in het licht van de manier waarop Hij zijn familie wil uitbreiden, zo dat allen lid zijn van die ene familie waarvan God onze Vader is. Gezinnen met geadopteerde zonen en dochters kunnen dit begrijpen als allen gelijk worden behandeld als deel van één familie. Ik word eraan herinnerd dat ik God en mijn naaste dien lief te hebben met één en dezelfde liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus nodigt mij hier uit om leerling te worden. Dat betekent niet dat ik Hem gewoon achternaloop. Maar wel dat ik een geliefd lid word van zijn familie. Maria is de modelleerlinge: zij staat volledig open voor Gods wil en steunt Jezus in zijn dienstwerk. Zij is onze lieve moeder. Zij helpt alle kinderen van God broeders en zusters te worden in de Heer.
  • ‘De familie is de plaats bij uitstek van het verbond tussen de Kerk en Gods schepping’ – Paus Franciscus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De kernvraag die Jezus oproept is : “Wie is mijn moeder?”. Zijn antwoord is provocerend. Het is bedoeld om mensen te doen nadenken over prioriteiten. Zijn biologische en psychologische band met Maria, zijn moeder, is een gegeven. Jezus ontkent die niet. Maar er is een ander soort relatie die niet is gebaseerd op bloedverwantschap maar op geloof. Die verwantschap ontstaat door in te gaan op de roep van Jezus om Hem te volgen. Wij noemen dat leerling zijn van Jezus. Dit heeft voorrang op elke andere vorm van menselijke relaties.
  • Ben ik mij altijd bewust van de prioriteiten in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer was de laatste keer dat ik me ‘buitengesloten ‘ voelde? Wanneer ik me zo voel, tracht ik dan met Jezus te spreken?
  • Omdat ik op z’n minst probeer om de wil van God te doen, ben ik een lid van Jezus’ intieme familiekring! Geef dat dit me vandaag blij mag maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik stap in dit verhaal door te praten met Maria en ik vraag haar wat zij aan Jezus wou vragen. Daarop zou zij mij kunnen vragen : “ Wat wil jij Hem zeggen ?” Het gebed kan ook vaak een liefdevol gesprek met God zijn, waarbij ik Hem vertel wat belangrijk is voor mij en ik luister naar wat God mij te vertellen heeft.
  • Het is een groot voorrecht een volgeling van Jezus te zijn : het betekent dat ik deel uitmaak van zijn familie. Hij kijkt me aan met dezelfde affectie die Hij voor zijn moeder en broers heeft. Ik blijf hier een tijd bij stil staan, en ik zal hier ook aan terugdenken wanneer ik me eenzaam of afgewezen voel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus rekent mij tot zijn naaste familie. Door de wil van God te doen maak ik duidelijk dat dit mijn identiteit is.
  • Ik bid dat ik Gods wil mag volbrengen met vreugde en moed. Misschien kan ik het ‘Onzevader’ bidden en God vragen om zijn wil te laten geschieden in de hemel zoals op de aarde.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten