User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 6:24-34

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.'

Matteüs 6:24-34
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Piekeren en bidden zijn beiden vormen van meditatie. Wanneer je bidt, ben je gericht op God. Als je je zorgen maakt, ben je gericht op iets anders. Het antwoord op bezorgdheid, hoewel dat makkelijker gezegd is dan gedaan, is het te vervangen door vertrouwen. Jezus leerde ons niet in te zitten over morgen.
  • Over materiële dingen gesproken, Dietrich Bonhoeffer schreef: “Goederen zijn ons gegeven om gebruikt te worden, niet om te worden opgeslagen. Net zoals Israël in de woestijn elke dag manna ontving van God en zich geen zorgen hoefde te maken over eten en drinken, en net zoals manna slechts voor één dag werd bewaard omdat het anders zou rotten, zo moeten Jezus’ leerlingen dagelijks hun deel ontvangen van God.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een vrije geest - het is de grootste van alle gaven van het rijk Gods. En Jezus wil mij deze gave schenken. Vandaag nodigt Hij me uit te kijken naar die zones in mijn leven waar ik misschien vastzit en onvrij of gevangen ben. Ben ik behept met een verlangen naar materieel bezit? Of voel ik me gevangen in zorgen en angst?
  • Jezus toont een uitweg uit mijn angst. Ik mag mijn vertrouwen stellen in mijn liefdevolle Vader, die ten diepste zorg draagt voor mij. Ik vraag Hem de gave van vertrouwen, die de opening schept naar een vrij en onbekommerd hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We moeten ons echt eerlijk afvragen: dien ik God of de mammon? Omdat Jezus zegt: "Je kunt niet God én de mammon dienen".
  • Jezus haalt hier het voorbeeld aan van tobben over kleding en voedsel: heb ik deze zorgen? Heb ik genoeg of te veel?
  • Is het tijd om iets af te werpen en het aan degenen te geven die niet veel hebben?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag kan ik Jezus’ raad goed opvolgen door naar de vogels in de lucht te kijken en naar de lelies op het veld. Ik sta stil bij de ramp die ons zelfgenoegzaam en verspilzuchtig graaigedrag veroorzaakt in onze gemeenschappelijke thuis. We brengen deze goed gedijende planten en dieren in gevaar door te graaien voor onszelf. Terwijl alles eigendom is van allen. Hierdoor brengen we het mooi evenwicht in de natuur in gevaar. Ik vraag om vergeving. En ik bid opdat de mensheid zou leren om zich op een verantwoordelijke wijze te gedragen
  • Ik kan ook terugblikken op mijn ervaring van Gods voorzienigheid in mijn leven: ‘Maak je geen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.’ Ik vraag mij af waarom ik mij zoveel zorgen maak. En ik vraag de genade om te vertrouwen op God en zijn ware liefde voor mij en de hele mensheid. Ik besef dat dit vertrouwen niet louter een passieve houding is. Maar het sluit ook de bereidheid in om me in te zetten voor het leven op aarde als een lid van het Koninkrijk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een les over voorzienigheid; de uitdaging om te aanvaarden dat altijd, in alle omstandigheden, “God zal voorzien”. Jezus gebruikt schilderachtige beeldspraak om zijn punt te maken. Hij nodigt je uit om erin mee te gaan: Kijk naar de vogels van de hemel… Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien.
  • Welke gevoelens brengen deze beelden in jou naar boven? Ben jij zo een ‘kleingelovige’ of ben je er van overtuigd dat, welke moeilijkheden je ook hebt, je in Gods hand bent? Misschien kan je bidden: “Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp”.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het lijkt voor Jezus gemakkelijk gezegd! Ik denk na over hoe ik dit inzicht in vertrouwen mag ontvangen, in het geloof dat Jezus enkel maar het goede voor mij wil.
  • Rondom mij zijn er zoveel berichten die me zeggen wat ik zou moeten aantrekken, wat ik zou moeten eten. Jezus herinnert me eraan dat ik meer ben dan een consument. Mijn identiteit bestaat uit mijn relatie met God die mij liefheeft en me vertrouwen heeft geschonken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een heel mooie perikoop. Laat de schoonheid ervan nog enkele ogenblikken tot mij doordringen zodat ik er vrede en vreugde in vind. God zelf is Schoonheid. Waar ook schoonheid is, daar kan ik God ontmoeten.
  • Jezus maakt zich sterk dat God mild en edelmoedig is. We kunnen er volledig op vertrouwen dat God ons zal geven wat we nodig hebben. Als we maar eerst zoeken naar het Koninkrijk van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God vertrouwt ons, want Hij gaf ons leven en sloot met ons een verbond. Het is belangrijk dat wij weten dat God van ons houdt en ons vertrouwt door ons de vrijheid te geven om keuzes te maken. Per slot van rekening spreekt het vanzelf dat we iemand die in ons vertrouwen stelt ook zelf steeds meer gaan vertrouwen. We hebben wel voedsel en kleding nodig, maar buitensporige bezorgdheid om dergelijke dingen maakt ze tot een doel op zich veeleer dan middelenom het doel te bereiken.
  • De kern van Jezus’ boodschap is het Rijk Gods, en niet een koningschap van macht en overheersing. Het is een boodschap van liefde en rechtvaardigheid die alle relaties zou moeten kleuren. Wanneer we terugblikken op ons leven, merken we dat God zorg droeg voor ons en ons door woelige tijden heen leidde. Het meeste waarover wij ons zorgen maakten gebeurde niet. Waar word ik nu opgeroepen om meer te vertrouwen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Is Jezus werkelijk zo naïef? Het lijkt wel of Hij mij zegt naar vogels en bloemen te kijken. Diep in mij weet ik dat het niet dit is wat Hij me vraagt. Hij vraagt me wijs te zijn, rondom mij te kijken en te leren ontdekken hoe God aan het werk is. De Heer vraagt me bereid te zijn mijn greep op de dingen los te laten.
  • Jezus vraagt me niet enkel om mijn zorgen en bekommernissen te laten vallen. Hij wil me niet met lege handen achterlaten. Hij toont me een nieuwe prioriteit: het verlangen om mee te bouwen aan Gods weg en te streven naar Zijn koninkrijk.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten