User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 6,1-6.16-18

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot
zijn leerlingen: "Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog
van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het
dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun
loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft laat uw linkerhand dan niet weten
wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader die
in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan
niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de
straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij
hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw
Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet
dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om
de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben
hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die
in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u
vergelden."

Matteüs 6,1-6.16-18
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hypocrieten ‘spelen’ betrokken te zijn op de mens, maar zijn het niet. Dit gedrag maakt U boos, Heer. Oprecht zijn en leven uit één stuk, daar houdt U van. Tot dit soort leven nodigt u mij uit.
  • Vader, U kijkt in de diepte van mijn hart. Mag mijn gebed, vasten, en mijn mededelen in deze veertigdagentijd niet bestemd zijn voor de openbaarheid van het marktplein maar in stilte gebeuren en in het verborgene. Zuiver mijn eigenzinnige motieven. Zo zal onze relatie zich altijd maar verdiepen. Zo zal ik ook meer en meer op U gaan gelijken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Misschien heb ik al concrete voornemens gemaakt voor deze veertigdagentijd. Ik vraag God mijn hart te bewegen: mocht Hij me tot bekering brengen, me genezing schenken en groei.
  • Ik vraag om een nederig hart om stil en ongezien deze veertigdagentijd te beleven. Hoe kan ik ontvankelijk worden voor de bekering die God voor mij verlangt ? Wat kan ik leren uit mijn verlangen naar Hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Onze wereld associeert geheimhouding met wat fout is en verborgen moet blijven. Jezus herinnert ons eraan dat we in deze tijd niet alles openbaar moeten maken - die tijd komt. Ik voel me gesterkt door het feit dat God het kleine, stille en verborgene in mij erkent.
  • Ik denk aan het goede dat ik zou kunnen doen in mijn huidige leven. Ik vraag aan God me te helpen dit discreet en onopvallend te doen om zo meer rechtvaardigheid te stichten, vrede te verkondigen en te getuigen van Gods liefde.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten