User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5,13-16

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Matteüs 5,13-16
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wees moedig, ondanks je twijfels en tekortkomingen.
  • Leiderschapstraining is momenteel populair. Men zegt wel dat iedereen een leider is. De maatschappij heeft mensen nodig die zien wat er gedaan moet worden en die dit ook doen.
  • Ook de kerken hebben behoefte aan mensen die leiding kunnen geven.
  • Paus Franciscus toont leiderschap binnen de katholieke kerkgemeenschap.
  • Hoe kun jij leiderschap laten zien?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Rijkdom, macht en controle staan hoog aangeschreven in deze wereld. Maar Jezus gaat uit van kleine dingen om diepere waarden aan te leren. Zout bewaart het voedsel: in de handen van een goede kok voegt het smaak bij het eten. Maar, het werkt in het verborgene. Als het zout der aarde kunnen we meer smaak geven aan het leven van anderen.
  • Licht verandert de kamer niet maar het stelt ons wel in staat te zien wat erin is. Het helpt ons te waarderen wat goed en mooi is. Het helpt ons ook valkuilen te vermijden. Wij zijn kinderen van het licht: ons leven wordt belicht door Jezus, het licht van de wereld (Johannes 8:12) is in ons te zien. Zo kunnen we ons zelfs verheugen midden in de duisternis van deze wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zout zuivert. Jezus wil dat wij, door een leven vanuit het Evangelie, een onderscheidende smaakmaker zijn in onze gemeenschappen.
  • Wanneer een christen geen bekommernis heeft voor anderen is hij een gewoon waardeloos goed-voor-niets.
  • Ik ben er om de boodschap van Jezus te laten doorschijnen in mijn woorden en daden. Goedheid verlicht zowel de gever als de ontvanger. Ik kom op voor de rechten van Gods 'kleinsten.' Ik werk voor een wereld van vriendschap, vrede en liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus lijkt roekeloos veel vertrouwen te hebben in onze mogelijkheden. Hij noemt ons het zout en het licht van de wereld, zonder wiens getuigenis de wereld er anders zou uitzien. Wij daarentegen zijn al te vlug geneigd de invloed die onze daden op anderen kunnne hebben te ontkennen. Maar het leven, overeenkomstig de Zaligsprekingen, geeft smaak aan ons samenleven. En volgeling zijn van Christus is geen individualistische keuze, maar een die anderen erbij betrekt.
  • Ik loof onze Vader in de hemel voor het getuigenis van iemand die ik ken en wiens leven diepe indruk op me maakt. Ik vraag om de genade dat ook mijn leven licht mag werpen op het pad van anderen. Opdat ook zij de Vader zouden eren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De twee metaforen van zout en licht kunnen van toepassing zijn zowel op de individuele gelovige als op de Kerk in haar geheel. De ‘zoutheid ‘van zout verwijst naar de noodzaak voor passie en dynamisme in het hart van het gelovige. De helderheid van licht verwijst naar de kwaliteit van getuige-zijn in het leven van de gelovige.
  • De anderen zouden moeten aanvoelen hoe ons geloof ons motiveert om goede werken te doen en hen zo ertoe leiden om God te prijzen. Geloof is persoonlijk maar niet privé. Geldt dit ook voor mij?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zout en licht voegen toe aan de menselijke ervaring. Als het goed gedoseerd is trekken zij niet zelf de aandacht, maar versterken wat er al is. Leven als gelovige vereist niet dat ik de hele tijd spreek en verkondig. Ik kan smaak en helderheid toevoegen door mijn houding en de plaats die ik inneem.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Mensen prijzen normaal gezien de maaltijd niet voor zijn zoutgehalte en velen zullen zout missen als het er niet in is. Hoe kan ik iets van vitaal belang aan de wereld bijdragen - iets wat niet de aandacht op mij vestigt, maar op wat nodig is?
  • We denken vaak dat verlichting iets decoratief is, een toebehoren voor onze woonruimtes. Jezus verwijst naar licht eeerder als iets dat het leven en de waarheid onthult. Ik spreek met God over het soort licht dat ik ben en luister om te horen wat voor soort licht God verlangt dat ik ben.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten