User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 3:22-30

Het Woord van God

In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus dat Beëlzebub in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.

Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.' Dit omdat zij gezegd hadden: 'Er huist een onreine geest in Hem.'

Marcus 3:22-30
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Geest is de oorsprong van al het goede in de mens en in de wereld. God is aanwezig in de wereld door de Geest. Als wij onszelf afgesloten houden voor Gods aanwezigheid in ons leven, hoe kan God ons dan bereiken?
  • Wij worden uitgenodigd om ons in berouw tot God te keren. Vergeving geneest ons van onze wonden. Zoals de vader wachtte op de thuiskomst van de verloren zoon, zo zal God op ons wachten. Hij wacht op ons om ons te vergeven, te genezen en te vernieuwen. Hij wacht op ons tot we er klaar voor zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage is een sleutel om het evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, in het geheel te verstaan. In Gewijde Ruimte hebben we de afgelopen dagen gemengde reacties gelezen op de activiteiten van Jezus in Kafarnaüm, het onderricht, de genezingen en het uitdrijven van demonen. Enthousiaste mensenmenigten die zich rond Hem verzamelden aan de oevers van het meer, terwijl zijn familie gelooft dat Hij zijn verstand verloren heeft en Hem wil tegenhouden. Hier zien we de officiële religieuze autoriteiten verschijnen, de schriftgeleerden uit Jeruzalem, die zijn daden toeschrijven aan kwade krachten, een houding die uiteindelijk tot zijn dood zou leiden.
  • Jezus wijst op de inconsistentie van hun standpunt, waarbij zij twee tegenstrijdige standpunten tegelijkertijd uitdragen. Hij beschuldigt hen van een onvergeeflijke zonde: godslastering tegen de Heilige Geest.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten