User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 2:23-28

Het Woord van God

Eens ging Jezus op de sabbat door een korenveld en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De Farizeeën zeiden tot Hem: 'Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?' Hij gaf hun ten antwoord: 'Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hogepriester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?' En Hij voegde eraan toe: 'De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.'

Marcus 2:23-28
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus leert ons dat de wetten er zijn voor de mensen en niet andersom. Het is vaak mogelijk om een op regels gericht christelijk leven te leiden in plaats van een leven gericht op liefde en mensen.
  • Ons geloof is een wet van liefde: heb God lief en heb elkaar lief. Al onze daden en gedragingen moeten worden getoetst aan deze wet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus introduceert een nieuwe wereldorde, waarin de zorg voor de noden van de mensheid de hoogste prioriteit heeft. Dit mededogen moet altijd centraal staan bij mijn keuzes. Paus Franciscus gebruikt de term ‘gradualisme’ om aan te geven hoe vele mensen op een bepaald moment hun uiterste best doen en hopen dat ze het in de toekomst nog wat beter zullen doen. Maar vandaag zijn vele christenen geschokt bij deze gedachte, net zoals de farizeeërs verontwaardigd waren wanneer de leerlingen de sabbatregels verbreken. Kan ik hier iets uit leren – om te leven en te laten leven, om te leven uit liefde eerder dan vanuit de wet?
  • Ik vraag Hem mij te leren om onbegrensd medeleven te hebben met hen die hun doel nog niet hebben bereikt. En vraag om in te zien dat ook ik mijn doel nog niet bereikt heb, en dat dit oké is in zijn ogen!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een aantrekkelijke scène voor onze overweging vandaag! Ik visualiseer dat Jezus en zijn leerlingen een rustige sabbatwandeling maken door zonnige velden met rijp graan. Ik sluit mij aan bij de gelukkige groep en ontmoet Jezus voor een persoonlijk gesprek. Hij is blij me te zien en deelt wat graankorrels met me die Hij zelf heeft geplukt. Waarover praten we?
  • David was vrijgesteld van de wet, zoals elke mens zou zijn geweest door de omstandigheden van zijn extreme honger. De Farizeeën zouden dit ook hebben erkend, maar het plukken van graan werd gezien als een vorm van werk en om dit op de sabbat te doen, zoals de Farizeeën volhielden, was ten strengste verboden. Jezus herinnert hen eraan dat wetten bedoeld zijn voor het welzijn van de mens.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten