User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 12:54-59

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen, dan zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook. En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge: het wordt gloeiend heet; en het gebeurt. Huichelaars! Van het beeld van land en lucht weet ge de juiste betekenis te bepalen, maar waarom dan niet van deze tijd? Hoe komt het dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt? Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden; anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen; de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen. Ik zeg u: ge zult er niet uitkomen voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.'

Lucas 12:54-59
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een blik op de lucht of een vleugje wind en je kunt goed raden wat voor weer het wordt. Jezus vraagt aan de mensen waarom ze niet merken wat er gaat gebeuren: de farizeeën proberen Hem uit te schakelen, terwijl Hij zieken genas en opkwam voor armen.
  • Het is goed om dit evangelie toe te passen op onze eigen levenssituatie. Hoe vaak weigeren we te zien wat voor de hand ligt. Hoe gemakkelijk is het om de verantwoordelijkheid af te schuiven of iemand anders de schuld te geven en te weigeren om onze stem te verheffen of actie te ondernemen als we weten wat juist is. Ik bid voor licht en leiding en voor de moed die ik nodig heb om voor de waarheid op te komen en eerlijk te zijn tegenover mezelf en anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus besteedde veel tijd onderweg, van de ene plaats naar de andere. Net als alle mensen die in de buitenlucht leven en werken, kan Hij aan bepaalde tekenen zien wat voor weer het wordt. Toch nodigt Hij ons uit om dieper in te gaan op het verloop van de gebeurtenissen. Het volstaat niet om te weten of het nu al dan niet mooi weer wordt buiten. We moeten ook in staat zijn ‘de tekenen van de tijd’ te herkennen. Het lijkt dat Jezus wil dat wij een extra inspanning leveren, Hij schijnt te willen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en zelf oordelen wat goed is. We moeten ons geweten ‘vormen’ om de juiste keuzes te kunnen maken.
  • De ecologische schade aan de aarde en de lucht roept ons op onze leefstijl grondig te veranderen. Als een vluchteling, ergens in een kamp, onze aanklager zou zijn, zou hij ons kunnen verwijten dat we hem in de herberg hebben geweigerd. Laten we vluchtelingen welkom heten, wij zouden zelf ook niet graag geweigerd worden op het feest later.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We luisteren naar weervoorspellers die ons vertellen wat er gaat gebeuren op basis van signalen en instrumenten die ze ter beschikking hebben. Voorspellingen kunnen variëren al naargelang de klimaatomstandigheden, maar in het algemeen zijn ze correct. De Heer geeft ons signalen die ons geloofsleven in goede banen leiden. We bidden om de vrijheid te kunnen onderscheiden, de wijsheid om te kunnen interpreteren en de moed om te leven met wat ons is gegeven.
  • Onze levens zijn met elkaar verweven en onze manier van leven beïnvloedt zowel anderen als onszelf. De leer van God brengt ons samen op een ondersteunende en bemoedigende manier. We vragen God om ons te leiden bij de uitdagingen en verschillen die we tegenkomen. Heer, leer ons de weg van vergeving en verzoening. We vragen om een grotere geest van harmonie in al onze relaties.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als we vanuit het perspectief van twintig eeuwen lezen over de wonderen die Jezus op aarde heeft verricht, kunnen we ons gemakkelijk afvragen waarom de mensen om Hem heen niet konden zien wat er gebeurde. Jezus vertelt ons waarom: ‘Jullie huichelaars!’ Ze wilden het gewoon niet zien. Was er vandaag de dag een tijd dat ik mijn ogen en oren en mijn hart voor Jezus sloot?
  • Het tweede deel van de lezing lijkt misschien los te staan van het eerste deel. Dit is echter niet het geval. Jezus vraagt ons om de dingen goed te maken nu er nog tijd is. Wat moet ik 'goedmaken' in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is altijd verleidelijker, zowel in onze tijd als in die van Jezus, om een comfortabel leven te leiden zonder te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Jezus gebruikt harde woorden om onze gemakzucht en afleiding te veroordelen. Wat zijn de tekenen van onze tijd? Hoe kunnen we ze begrijpen? Waar is God in wat er om ons heen gebeurt? Hoe zijn we geroepen om als volgelingen van Jezus te reageren? Wat zou Hij doen als Hij nu zou leven? Het is heel gemakkelijk om de wereld om ons heen te veroordelen en nostalgisch te zijn over het verleden: Jezus roept ons op tot onderscheiding en daadkracht in de wereld waarin we nu leven.
  • Waarom eindeloos ruzie maken als je al weet wat juist is? We verspillen zoveel tijd aan ruzies over trivialiteiten, terwijl we het meest fundamentele, meest uitdagende missen. Ik bid voor helderheid en vrijgevigheid van geest en hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In de voorgaande lezingen hebben we gezien dat Jezus zich bewust is van wat er te gebeuren staat en dat de weg naar Golgotha, en de tragedie van het kruis, is ingezet. Er is geen weg meer terug voor Hem, totdat deze vuurdoop is voltooid.
  • Hier toont Jezus zijn woede en frustratie over diegenen die niet in staat zijn om te zien wat er te gebeuren staat, die zich niet realiseren in wat voor crisis zij zich bevinden. Als ze het wisten, zouden ze voorbereiden treffen om een ramp te voorkomen.
  • Neem nogmaals even de tijd om bij Jezus te zijn in dit moment van wanhoop. Stel je de eenzaamheid voor van Jezus die als enige het komende gevaar ziet. Het is nooit makkelijk om Jezus te vergezellen op zijn weg naar het kruis, maar wij willen dat doen omdat we van Hem houden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We lijken wel te leven in een matte wereld waarin men haast onmogelijk verder kan denken dan het louter pragmatische en het onmiddellijk haalbare. Jezus daagt ons uit ‘ de tekenen van de huidige tijd te begrijpen’ en ons wijs te gedragen.
  • In dit Jaar van de Barmhartigheid word ik uitgenodigd om barmhartig te zijn, nu ik inzie hoe de barmhartige Vader omgaat met mij, een zondaar die zozeer tekort schiet. Nooit zou ik diegene mogen zijn die de eerste steen gooit. Ik voel me geroepen om vol medeleven te zijn, in de eerste plaats tegenover mijzelf, maar ook tegenover anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De kunde en de kennis om het weer te voorspellen is sterk verbeterd. Echter, iemands leven voorspellen is niet zo makkelijk. Er bestaat een mogelijkheid om eerlijk te zijn met jezelf. Het is mogelijk de bewegingen in je gedachten en in je hart te voelen. Dat is een mooie en solide basis voor innerlijke groei.
  • Als ik eerlijk ben met mezelf dan helpt mij dat om mijn innerlijk leven nauwkeuriger te duiden. Ik vraag de Heer in mijn gebed om mij innerlijke gevoeligheid te schenken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag beschikken we over ver doorgedreven weersvoorspellingen die het niveau van een eenvoudig gespreksonderwerp ver overstijgen: het weer is een industrie op zich geworden, een wetenschap, een kunst waarover we voortdurend worden geïnformeerd. Jezus nodigt ons uit oog te hebben voor het microklimaat van ons eigen leven, om het licht te herkennen dat ons tot leven opwekt, om op de hoede te zijn voor vernielende stormen, om omstandigheden uit de weg te gaan die tot oververhitting kunnen leiden. Leid mij, Heer zodat ik de bewegingen van uw Geest kan herkennen, en in staat ben te reageren op uw oproep.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We houden elke dag nauwlettend de tekenen van een mogelijke weersverandering in het oog. Maar Jezus adviseert ons om meer te investeren in onze relatie met God. Het zou immers niet onverstandig zijn om onze zaken op orde te brengen zolang we de vrijheid nog hebben om dat te doen. Terwijl we in gebed voor God staan, moeten we op een eerlijke en nederige wijze in ons eigen hart kijken en God vragen om ons op orde te brengen.
  • Wat zeggen de huidige tekenen in mijn leven mij? Verlies ik ergens de kern van iets uit het oog? Zo word ik, bijvoorbeeld, ouder. Of misschien cultiveer ik bij mezelf wel negatieve gevoelens ten opzichte van iemand anders? Maar hoe verbind ik deze feiten met mijn relatie tot God? Haal de wolk die mij het zicht ontneemt weg, Heer, en inspireer me om te handelen naar uw waarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus ontmaskert de blinde vlek in de menigte: terwijl ze de tekenen van de tijd kunnen lezen, falen ze of weigeren ze Jezus te erkennen als iemand die van God komt, degene die Gods woord spreekt en handelt uit kracht van God. Ben ik even goed geïnformeerd over Jezus en zijn Blijde Boodschap als over andere aspecten van het leven?
  • Jezus herhaalt zijn boodschap van vergeving en verzoening. Ben ik zo trots, verwaand of zelfingenomen dat ik me weiger te verzoenen met mijn naaste? Ben ik opgezadeld met de last van haat, bitterheid en het verlangen naar wraak?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Van ons wordt gevraagd de tekenen des tijds juist te verstaan. Dit houdt onder meer in op te komen tegen onrecht en overheersing. Alleen ben ik daartoe niet in staat, daarom bid ik elke dag om Gods kracht, zoals ook Jezus deed in zijn gebed.
  • Jezus zegt mij te onderscheiden voor mezelf wat juist is. Laat ik wel toe dat de Geest tot mij spreekt in het diepst van mijn geweten, zodat ik niet langer geneigd ben zomaar in te gaan op de wisselvalligheden van de dag, maar integendeel Gods inspiratie volg?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten