User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 4:35-41

Het Woord van God

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Laten we oversteken.' Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: 'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?' Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: 'Zwijg stil!' De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?'

Marcus 4:35-41
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zijn veel stormen in ons leven en in onze wereld. Ze kunnen plots de kop opsteken en onze vrede en rust verstoren. Soms zijn de stormen meer inwendig, als we bijvoorbeeld gaan twijfelen aan onszelf of angstig worden. Heer, U bent steeds aanwezig. Wek ons uit onze slaap zodat we alert zijn en klaarstaan om ons tot U te richten in al onze noden.
  • Wie in een nieuwe situatie terechtkomt, is vaak angstig en twijfelt of hij of zij wel bekwaam is met deze situatie om te gaan. Of we hierbij nu aan Jeremia denken (Jeremia 1) of aan Maria op het moment van de aankondiging (Lucas 1). U, God, verzekerde hen dat U hen nabij zou zijn. Net als zij, bidden ook wij dat we op U mogen vertrouwen wanneer de stormen van het leven ons treffen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het Marcusevangelie daagt de leerlingen uit tot een meer volwassener geloof. Heen en weer geslingerd in een kolkende zee, vrezen ze voor schipbreuk. Wanhopig maken ze Jezus wakker. Hij was de hele tijd blijven slapen. Maar ook zij waren blijven slapen. Ze waren ingedommeld voor wie Hij werkelijk is.
  • Heer, ik herken dit verhaal. De stormen van het leven slaan onverwacht toe en werpen me in een zee van chaos, twijfel en angst. Wanneer de golven mijn bootje dreigen te verzwelgen, doe me dan beseffen dat ik U bij me heb als waardevolle passagier. Laat me uw stem horen die zegt: “Zwijg stil!”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Misschien beleven we in ons leven en in onze wereld een vorm van angst of onrust. Misschien ontwaren we aan de horizon enkele dreigende gevaren en hebben we dringend nood aan de vrede van Jezus, zoals de leerlingen hier in de boot wordt geboden.
  • Heel vaak hebben we geen enkele controle over politieke en sociale ontwikkelingen in onze maatschappij. We hebben weinig of geen controle over wat andere mensen doen. Met de hulp van Jezus kunnen we hier echter enigszins vrede mee hebben. Het is de vrede die alleen Hij kan geven, een vrede die niet van ons kan worden weggenomen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gisteren nodigde Jezus ons uit te vertrouwen. Vandaag bevestigt Hij me in dat vertrouwen. Hij is met mij in de stormen van mijn leven en Hij is in staat die stormen te bedaren met een enkel woord van Hem. Maar Hij begrijpt dat ik bang ben, Hij vindt het goed dat ik mijn angsten kenbaar maak aan Hem. In deze passage horen we ook de leerlingen roepen: 'Meester, raakt het U niet?'
  • Ook ik kan, in de stormen van mijn leven, schreeuwen tot de Heer: ‘Heer, raakt het U niet?’ Hij zal mij horen, mij geruststellen en zeggen: ‘Waarom ben je bang? Ik ben toch hier bij jou.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De zin ‘Laten we oversteken’ is van strategisch belang voor Marcus, en voor mijn vorming tot leerling. Ik ben blij dat ik inga op Jezus’ uitnodiging om in de boot te stappen, en alles gaat een tijdje goed. Maar dan blijkt de overtocht moeilijk te zijn, voor ons groepje zelfs bijna levensbedreigend. In feite, was Jezus er niet geweest, dan zou alles verloren zijn. Laat mij diegene zijn die alert genoeg is om Hem wakker te maken en te waarschuwen. Laat mij met verwondering toekijken hoe Hij met één woord de dag redt.
  • In deze dramatische passage waarschuwt Marcus dat we in een nieuwe fase van ons leerling-zijn gekomen. De vijandigheid van Jezus' tegenstanders wordt intenser en zal eindigen in zijn passie en dood, toen alle leerlingen Hem in de steek lieten en vluchtten (Marcus 14:50). Ik smeek dat mijn geloof in Hem mij dicht bij Hem zal houden tijdens de stormen die niet alleen mij, maar ook de Kerk, de wereld en de natuur dreigen te overspoelen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het Evangelie van Marcus is dit de eerste keer dat Jezus, vanaf de hoofdzakelijk joodse kant van het meer van Galilea, oversteekt naar de andere kant, die hoofdzakelijk heidens is. Hij wordt vergezeld door een kleine vloot van bootjes. Soms, wanneer er plotseling een storm opsteekt, kan dat een gevaarlijke oversteek zijn, en deze keer is dat het geval. Tot overmaat van ramp is het nacht en raken de boten elkaar kwijt. De leerlingen schrikken hevig, doodsbang hun leven te verliezen. Maar Jezus slaapt er, net als Jonas voor Hem (zie Jonas 1:4-6), gewoon doorheen!
  • Neem plaats in de boot van Jezus en sta jezelf toe je helemaal mee te laten nemen in deze ervaring. Laat het drama zich ontvouwen. Hoe voel je je wanneer de golven over de boot komen en haar tot zinken dreigen te brengen? Roep je om Jezus en vind je Hem onverschillig omdat Hij slaapt? Na een tijdje wordt Hij wakker en kalmeert Hij de wind en het meer en de leerlingen berispt Hij om hun gebrek aan vertrouwen. Deel je hun schrik als ze zich realiseren dat zij oog in oog staan met een zo buitengewone kracht? Ben jij even ongelovig als zij, wanneer in jouw leven stormen opsteken en Jezus op grote afstand blijft en onverschillig lijkt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus wijst de storm terecht. Hij doet dit met het gezag van een menner die een op hol geslagen dier in het gareel houdt. De leerlingen moeten de wijze, waarop ze tot nu toe naar Jezus hebben gekeken, totaal herzien.
  • Jesus is altijd alert voor mijn noden, zelf al lijkt Hij in slaap gevallen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Stel je voor dat je met de leerlingen in de boot zit. Laat jezelf de blije verwachting van het begin van de tocht ervaren en daarna de schrik van de storm. Je bent in levensgevaar. Je verwacht van Jezus dat Hij je redt, maar Hij slaapt…alsof het ‘m niks kan schelen.
  • Voel dan de opluchting als Hij bestraffend spreekt en de wind gaat liggen en het water wordt stil. Voel je je verlegen als Hij jouw geloof in twijfel trekt? Wil je Hem iets zeggen na dit avontuur?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, ik ken geen beter bewijs van uw gezondheid en sterkte dan dit tafereel. U was in staat om in gelijk welke situatie te slapen. U sliep op een kussen op het achtersteven terwijl de golven tegen de boot sloegen en hem bijna deden zinken. En toen U wakker werd bracht U kalmte. Met U reizen is in vrede reizen, zelfs in een storm.
  • Heer, op bepaalde momenten moet ik uw stem horen bevelen: “Zwijg! Stil!” Er is geen basis voor mijn angst. U bent met mij en ik vertrouw U. Ik moet mij afkeren van het huilen van de wind en van storende geluiden, en wachten op uw troostende aanwezigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus antwoordde niet direct op de vraag van de apostelen. In plaats daarvan deed Hij iets voor hun goed. Misschien dat ook ik attent kan worden voor het antwoord dat God mij geeft op mijn gebed als Hij mij goed doet en op die manier toont hoe Hij zorgt voor mij?
  • De leerlingen waren er zich van bewust dat zij zich tot Jezus konden wenden als het water hun te hoog kwam. Heer, leer mij zo op U te vetrouwen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Marcus’ evangelie daagt de leerlingen uit om te groeien tot een meer volwassen geloof. Geslingerd op de woeste zee vrezen ze schipbreuk te lijden. Wanhopig maken ze Jezus wakker. Hij was in slaap gevallen. Maar ook zij waren in slaap gevallen. Ze waren in een slaaptoestand die hen belette te zien wie Hij werkelijk is.
  • Heer, het verhaal weerklinkt in mij. De stormen van het leven treffen me onverwachts en gooien me in een zee van chaos, twijfel en angst. Wanneer de golven mijn boot naar het moeras dreigen te brengen, maak me er dan van bewust dat U mijn dierbare reisgezel bent. Laat me uw stem horen die zegt: ‘Vrede! Wees stil!’

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten