User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 1:40-45

Het Woord van God

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.' Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: 'Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.'

Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

 

Marcus 1:40-45
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus voelt diep medeleven met de benarde situatie waar die man in zit. Het is typisch voor het Marcusevangelie, dat de emotionele gevoelens van Jezus in de verf gezet worden. Wat Jezus voelt is niet zomaar wat medelijden, het is met de ander mee leven, mee voelen. De lepralijder mag aan niemand vertellen dat Jezus hem genezen heeft. Jezus wilde geen sensatie.
  • Maar waar het hart van vol is loopt de mond van over: de lepralijder kan niet anders dan iedereen vertellen over zijn wonderlijke ervaring. Hij wordt een enthousiast verspreider van het goede nieuws. En wij? Wat is het effect van onze ervaring van Jezus’ vriendschap? Zijn wij even enthousiast om het goede nieuws te delen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De melaatse rekent niet op: ’Ik heb anderen uitgeprobeerd om mij te genezen; nu zal ik Jezus proberen'. Neen, deze melaatse stelt geen vragen: zijn geloof in Jezus’ autoriteit is onvoorwaardelijk.
  • En hij lijkt zelfs niet te denken: ’Ik zal dit tegen jou gebruiken als je me niet helpt' - hij lijkt bereid zijn lot te blijven aanvaarden; dus zijn geloof is diep genoeg om Jezus volledige vrijheid te geven en tot Hem te zeggen: 'Als Gij wilt.’ - en het echt te menen.
  • Het verwondert ons dan ook niet dat - wanneer de genezing optreedt - hij dit helemaal niet als vanzelfsprekend beschouwd. We merken nog een andere dimensie van het geloof dat hij al die tijd had - hij moet het nieuws overal bekendmaken, volkomen overtuigd van de kracht van het goddelijk werk van Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Melaatsheid omvatte in de Bijbel een reeks van huidziekten. Belangrijker is dat het werd beschouwd als een teken van onreinheid. De wet gebood dat iemand die aan de ziekte leed weg diende te blijven van anderen – een sociale en religieuze uitsluiting. De zieke man doorbreekt deze code door toch naar Jezus toe te komen, en Jezus doorbreekt hem door de zieke aan te raken. Maar nadat Hij de zieke genezen heeft voldoet Hij aan de wet door de man naar de priester te sturen om diens herintreden in de gemeenschap door hem te laten bevestigen. Jezus houdt zich dus aan de wet wanneer deze dienstbaar is aan de mensen.
  • Luister goed naar de smeekbede van de zieke: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken’, en naar Jezus antwoord: ‘Ik wil het, word rein.’ Wat zegt deze uitwisseling jou over het overtuigingen en gevoelens van de zieke, alsook over die van Jezus? Ben je dit patroon ook bij jouw eigen smeekbeden tegengekomen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De pijnlijkste wonden die wij uit het verleden meedragen hebben meer te maken met onze psyche dan met ons lichaam. Van deze psychische wonden is het gevoel onbelangrijk te zijn, hetgeen het meest pijn veroorzaakt. In dit evangelieverhaal beluisteren wij in de woorden van Jezus tot de melaatse, zijn zorg de wonden die wij uit het verleden meedragen, te genezen. Zeg vandaag in je gebed aan Jezus hoe je gekwetst en verwond bent geweest door iets dat mensen zegden of deden. Luister hoe ontvankelijk en hoe responsief Hij is wanneer Hij “door medelijden bewogen is” en meevoelt met jou. Zeg Hem hoe jij je voelt als je Hem zo ziet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De melaatse zegt niet op een berekenende wijze: “ Ik probeerde eerst andere genezers en nu zal ik Jezus eens uitproberen”. Nee, hij weet zeker dat Jezus de macht heeft om te genezen. Zijn enige bekommernis is: “ Zal Hij die macht gebruiken voor mij?”.
  • Jezus kijkt ook naar mij. Hij is bereid om zijn macht ook voor mijn bestwil te gebruiken.
  • Tenslotte: de melaatse is zo dankbaar dat hij niet kan zwijgen en het aan iedereen vertelt. Ook ik kan mij ervan bewust zijn dat mij grootse dingen te beurt vielen. In mijn gebed kan ik mijn dankbaarheid hiervoor betuigen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Opnieuw vinden we Jezus in dit Evangelie bewogen door medelijden. Melaatsheid was een dood bij het leven: degene die eraan leed werd van zijn familie en dorpsgenoten geïsoleerd, en moest ‘Onrein, onrein!’ roepen als iemand in zijn richting kwam. Door de melaatse aan te raken werd ook Jezus onrein. Er zijn geen grenzen aan wat Jezus wil doen om deze man te helpen. Hij raakt hem aan, spreekt met hem, en geeft hem weer zijn volle menselijke vrijheid terug.
  • Ik breng een paar ogenblikken door met de melaatse voordat hij genezen wordt, en daarna ontmoet ik hem weer. Wat zou hij mij kunnen zeggen over geloof in Jezus? Over mijn medelijden voor mensen in nood? Wie raak ik aan?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Door medelijden bewogen, strekte Jezus zijn hand uit en raakte hem aan.’ Melaatsheid in de Bijbel was niet wat wij vandaag de dag eronder verstaan. Het was een algemene naam voor elke afstotelijke, geschubde huidziekte. Het eerste woord, σπλαγχνισθειs, verwijst naar een diep, hartbrekend medelijden, dat zich uit in een buitengewoon (voor een man van die tijd) gebaar om de melaatse aan te raken.
  • Heer, raak me aan. Raak mijn lelijke plekjes aan die ik zelf niet graag bekijk. 'Als U wil, maak me rein.'
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze man moet overweldigd zijn geweest door dankbaarheid – hij deed precies wat Jezus had gevraagd niet te doen! Help mij, Heer, om de geschenken die U aanbiedt te ontvangen, mij erin te verheugen maar nooit te vergeten dat zij van U komen.
  • Ik neem wat tijd om de liefdevolle blik van Jezus op mij te laten rusten. Ik hoor hem zeggen ‘ik wil…’ terwijl Hij mij zegent en naar mijn heelheid verlangt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Diep ontroerd’, strekte Jezus zijn hand uit en raakte hem aan. Jezus, de dichter van Gods mededogen, sprak in parabels, maar ook in daden. Hij genas de zieken en bevrijdde de mensen van kwaad, gebrokenheid en afwijzing. Gods barmhartigheid was niet enkel een mooie gedachte. In Jezus is God de actieve kampioen van het lijden.
  • Heer, laat mijn geloof niet verpletterd worden door afgrijzen bij het zien van zoveel ellende en hopeloosheid in onze wereld, in Afrika, Europa en elders. Veeleer vraag ik uw zegen over diegenen die de behoeftigen omringen met liefdevolle zorg. Zij zijn de miskende kampioenen van uw liefde vandaag. Ik vraag de genade om tot deze mensen te mogen behoren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De term ‘Melaatsheid’ had betrekking op vele soorten huidziekten . Volgens de Joodse wet was ieder slachtoffer ‘onrein’. Melaatsen werden verbannen uit de maatschappij uit vrees dat ze anderen zouden besmetten. Voor Jezus was het shockerend om een melaatse aan te raken. Maar daarmee toont hij ons zijn nabijheid wanneer we in nood zijn. Ik bedank Hem daarvoor.
  • De melaatse wordt zijn leerling- hij verspreidt het goede nieuws. Hij getuigt van Jezus’ goedheid. Durf ik me door Hem bij de hand laten nemen zodat ook ik kan getuigen van wat God in mijn leven doet?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus leeft helemaal met ons mee, ook als ons leven overhoop gehaald wordt. Melaatsheid was immers de meest gevreesde ziekte in die tijd. Jezus loopt hier het gevaar in conflict te komen en verdeeldheid te brengen omdat Hij het opneemt voor iemand aan de rand die lijdt door uitsluiting uit familie en omgeving.
  • De melaatse benadert Jezus in groot vertrouwen. Jezus raakt zijn pijnlijk melaatse lichaam aan. Heer, hoe kom ik toch in gebed tot U? Ben ik als een bedelaar, kniel ik en vraag ik wat ik wens? Laat me uw aanraking voelen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten