User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 9:27-31

Het Woord van God

In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: 'Heb medelijden met ons, Zoon van David.' Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: 'Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?' Zij antwoordden: 'Zeker, Heer.' Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: 'U geschiede naar uw geloof.' En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: 'Zorg dat niemand dit te weten komt.' Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.
 

Matteüs 9:27-31
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag zouden we kunnen nadenken over hoe bewust we zijn van onze eigen blindheid en onze eigen doofheid. We hebben vaak moeite om het Woord van God echt te horen en te aanvaarden en hoeveel van ons kunnen beweren dat we Jezus kunnen zien zoals Hij werkelijk is?
  • Vandaag vieren wij ook het leven en het geloof van Franciscus Xaverius (1506-1552). Net als de blinden in het evangelie ervoer de heilige Franciscus Xaverius de persoonlijke aanraking van God en keerde hij zich af van een bevoorrecht bestaan naar een leven van dienstbaarheid. Laten we ons bemoedigen door zijn beroemde uitspraak ‘bidden is machtig..., wonderbaarlijke werken zijn tot stand gebracht door gebed’, en bidden dat onze ogen ook geopend mogen worden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De doven zullen horen, profeteerde Jesaja, en de ogen van de blinden zullen zien. Niet alleen dat, ze zullen zich verbazen over al de wonderen die de Heer heeft bewerkstelligd onder de mensen (terwijl zij die onheil brengen het zwijgen wordt opgelegd, en wijsheid wordt gerespecteerd). Een volledig nieuwe tijd zal zijn aangebroken.
  • De twee blinden kunnen zien, maar ze krijgen ook een heel ander beeld van waar Jezus voor staat. Ze kunnen niet ophouden vol lof over het nieuwe koninkrijk te spreken.
  • Zelfs al was Hij niet ingegaan op hun verzoek, dan nog gelóófden ze dat het in zijn macht lag dit wel te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Verlangen is belangrijk in het leven. Weten wat ik wil en energie hebben om het na te streven, mij te laten leiden. De Heer heeft ook verlangens ten aanzien van mij. Deze verlangens kunnen zich verenigen zoals dat bij de blinden is gebeurd. Hun geloof en hun nood bracht hen naar Jezus. Ik ben uitgenodigd om hetzelfde te doen, om te erkennen dat Jezus mijn verlangens kan transformeren om ze in harmonie te brengen met de zijne.
  • Wat zijn mijn diepste verlangens en hoe invloedrijk zijn ze in het leven als een volgeling van Jezus? Ik bid om in contact te komen met Jezus' verlangen om mij te ontmoeten, wetende dat mijn blindheid dat in de weg kan staan.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten