User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 15:29-37

Het Woord van God

In die dagen kwam Jezus eens langs het meer van Galilea. Hij ging de berg op en zette zich daar neer. Talrijke mensen stroomden naar Hem toe, die lammen, gebrekkigen, blinden, stommen en vele anderen met zich meevoerden om ze aan zijn voeten neer te leggen. Hij genas hen, tot verbazing van het volk dat zag hoe stommen spraken en gebrekkigen gezond werden, lammen liepen en blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël.

Jezus riep zijn leerlingen bij zich en sprak: 'Ik heb medelijden met al deze mensen, omdat ze al drie dagen lang bij Mij blijven, zodat ze nu zonder voedsel zijn; maar Ik wil hen niet laten gaan zonder dat zij eerst gegeten hebben, omdat Ik vrees dat zij anders onderweg zullen bezwijken.' De leerlingen merkten echter op: 'Waar halen wij op een zo eenzame plaats genoeg brood vandaan om al dat volk te verzadigen?' Jezus vroeg hen: 'Hoeveel broden hebt ge dan?' 'Zeven – antwoordden zij – en wat visjes.'

Nadat Hij het volk gelast had op de grond te gaan zitten nam Hij de zeven broden en de vissen welke Hij na het spreken van het dankgebed brak, en ze aan de leerlingen gaf, die ze weer aan het volk gaven. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog zeven volle manden op.

Matteüs 15:29-37
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze lezing gaat over de overvloed die van God komt. Dat is wat verlossing betekent - de vervulling van al onze behoeften: geestelijk, emotioneel, sociaal en lichamelijk. Aan het eind van dit verhaal zijn er nog zeven volle manden over. Dit alles symboliseert de zorg die God draagt voor zijn volk.
  • Er is een cruciaal element in het evangelie van vandaag dat we niet over het hoofd mogen zien. Het was niet Jezus maar zijn discipelen die het voedsel uitdeelden. Hoe help ik in mijn dagelijks leven anderen te voeden en te verzorgen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus ontmoette mensen in gewone situaties, deelde met hen goed nieuws en bracht genezing. Hij had medelijden met hen en oog voor hun noden in het leven. Hij keek verder dan de praktische vragen van zijn leerlingen, die inzagen hoe moeilijk het is om voedsel in een woestijn te vinden. Ze realiseerden zich niet dat het weinige dat ze hadden genoeg was voor Jezus, die dankte, brak en deelde waardoor er veel overbleef. God is overvloedig en vrijgevig.
  • Jezus zag de mogelijkheden, niet het probleem. Ik kan verstrikt raken in het weinige dat ik heb en het niet aan de Heer aanbieden - het is genoeg voor Hem. Hij zal de rest doen. De Heer is nu bij mij - waar heb ik honger naar? Ik vraag de hulp van de Heer om het te herkennen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus ging de ‘berg’ op. Onwillekeurig denken we aan de berg Sinaï, waar wij, het volk van God, voor het eerst onze roeping ontvingen. Jezus genas al de mensen die tot Hem kwamen. Zo ook geneest Hij ons. Dit helpt ons te leven volgens onze christelijke roeping.
  • De broodvermenigvuldiging verwijst naar de tocht van het volk van God door de woestijn, van de berg Sinaï naar het beloofde land. We hebben nood aan het voedsel van de eucharistie voor onderweg, op weg naar het beloofde land van de hemel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus ‘riep zijn volgelingen bij Hem’. God roept ons voortdurend; we zoeken Hem enkel omdat Hij ons zocht. Onze liefde is een antwoord op de liefde van Hem die aan onze liefde vooraf ging. Kan ik tot God gaan in het vertrouwen dat Hij medeleven zal tonen voor mij, zoals Hij dat had voor de menigte? Dat Hij mij zal genezen, voeden en onderhouden, zoals Hij deed voor de menigte?
  • Jezus toverde geen broden en vis uit het niets. Hij nam aan wat Hem aangeboden werd en vermenigvuldigde het. We moeten nooit denken dat we anderen weinig te bieden hebben. De Heilige Teresa van Avila herinnert ons aan het volgende: ‘Christus heeft geen ander lichaam dan het jouwe. Geen handen, geen voeten op deze aarde, buiten de jouwe. Het is door jouw ogen dat Hij met barmhartigheid naar deze wereld kijkt. Het is met jouw voeten dat Hij over deze aarde wandelt om goed te doen. Het is met jouw handen dat Hij de hele wereld zegent.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De mensen die naar Jezus kwamen, waren gebroken mensen. Dat was toen het geval, en dat is het vandaag nog. Dat is ook de reden waarom ik hier vandaag ben om naar Hem te luisteren. Op welke plek in mijn leven is er ook iets ‘gebroken’? Waar heb ik zijn helende kracht nodig? Het is belangrijk om die plek in mijn leven beter te begrijpen, zodat ik dichter bij Hem kan komen.
  • Jezus voedt ons goed met het miraculeuze voedsel dat zijn Woord is. Er is meer dan genoeg om onze honger volledig te stillen. We luisteren, en kauwen, en verteren, en voelen de vrede die het ons brengt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, uw mededogen voor ons allen is grenzeloos. Iedereen die tot U komt, voelt op een of andere manier uw helende aanraking.
  • Klein is mooi. U gebruikt dikwijls eenvoudige middelen. Deze middelen schenkt U ook in overvloed aan mensen. Allen worden verzadigd. Schenk mij vandaag de kracht om, in alle vrijheid en liefde, de beschikbare middelen te gebruiken. En dit om een liefdeloze wereld te helpen verlichten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Moeder Teresa zei over Jezus, ‘Hij doet beroep op ons om zijn liefde en medelijden te zijn in deze wereld, in weerwil van onze zwakheid en onze kwetsbaarheden.’ In dit wonderverhaal tovert Jezus geen voedsel tevoorschijn uit het niets. Hij neemt het weinige dat de apostelen hebben, en vermenigvuldigt het duizendmaal. Hoe weinig ik ook denk te kunnen bieden, mijn gaven worden grenzeloos zodra ik ze in vrijheid ten dienste van Jezus stel.
  • In het wonder van de brood- en visvermenigvuldiging, word ik eraan herinnerd dat Jezus mij ook een spirituele overvloed kan schenken die mijn verbeelding te boven gaat. Er is een mysterieus onevenwicht in wat ikzelf aanbied en wat de Heer van mijn gaven maakt.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten