User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 4:18-22

Het Woord van God

Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden Hem.

Matteüs 4:18-22
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heb ik ooit ervaren dat ik geroepen werd? Terwijl ik daar terug aan denk kan ik vragen om me te sterken in het geloof dat Jezus steeds bij mij zal blijven als ik inga op zijn uitnodiging en zijn roepstem volg.
  • Tijdens deze Advent vraag ik Jezus mijn hart voor te bereiden. Ik vraag dat ik zijn komst in mijn leven met Kerstmis mag verwelkomen. Ik bid dat ik Jezus zou herkennen bij zijn komst. Merk op hoe weinig mensen het pasgeboren kindje herkennen. Jezus, geef ons ogen die zien en een hart dat U welkom heet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De lezing is het verslag van Matteüs over de roeping van de eerste vier leerlingen. "Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken." zegt Hij en ze laten alles vallen en gaan achter Hem aan. Ze laten al hun zekerheden en middelen van bestaan en zelfs hun familie achter. Ze volgen Jezus in volledig vertrouwen, zonder te weten waar Hij heen gaat of wat er met hen zal gebeuren. Jezus volgen is een bevrijdende ervaring.
  • Toch is het verhaal meer symbolisch dan echt, omdat we weten dat ze later terug zouden keren naar hun boten, hun visserij en hun familie. Wat het belangrijkste is, is niet alleen de uiterlijke handelingen, maar ook de innerlijke houding. Kunnen we Jezus volgen in alle gewone dagelijkse dingen, de eenvoudige handelingen van het zorgen voor anderen, het werken in onze banen etc. in het vertrouwen dat zijn hand ons leidt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘En zij verlieten hun netten onmiddellijk en volgden Hem.’ Wat een mooi voorbeeld geven Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes ons hier! Er is geen ‘binnenkort’, ‘misschien morgen’, ‘ik ben net bezig.’
  • Welke netten moet ik verlaten om Jezus van ganser harte te volgen? Welke obstakels, welke materiële gehechtheden, welke comfortzones hebben zich zo strak om me heen gewikkeld dat ik niet kan opstaan en Hem volgen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Simon Petrus en Andreas hoorden de stem van Jezus toen Hij voorbijkwam; Jacobus en Johannes luisterden en reageerden terwijl ze aan het werk waren. Jezus spreekt tegen hen, niet op een moment van afzondering, maar tijdens hun werk. Wat betekent het voor mij om te werken op een wijze die me afstemt op een boodschap gericht op mijn redding?
  • In hun dagelijkse taken zagen de apostelen metaforen van hoe ze als discipelen van Jezus zouden zijn. Zijn er mogelijkheden dat God tot mij spreekt in mijn gewone werk? Hoe kan God mij aanspreken in de taal van mijn alledaagse leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Bijbelpassage van vandaag vertelt ons het verhaal van hoe een oproep van de Heer het leven van de eerste leerlingen een volkomen nieuwe richting geeft – zij laten alles achter om Jezus te volgen.
  • Kun je je gebeurtenissen of omstandigheden herinneren waarin jij van richting veranderde? Bijvoorbeeld toen je verliefd werd, of toen een leraar of een vriend je een bepaalde richting in leidde, toen je gekwetst werd, of iets of iemand verloor? Deze oproepen kunnen ons in elke fase van ons leven bereiken en kunnen een grote impact hebben. Hoe we erop reageren bepaalt hoe ons leven verloopt. We zijn het product van onze beslissingen en we hebben een vriend in Jezus die graag met ons op wil trekken.
  • Het is een cadeau van God voor ieder van ons wanneer we Jezus kunnen volgen volgens onze roeping.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage toont ons hoe Jezus mensen roept. Het initiatief ligt volledig bij Hem. We lezen het in Marcus 3, 13: ‘Hij riep tot zich wie Hij wilde roepen’. Jezus verlangt jou en mij te roepen. Niet alleen als zijn gezellen, maar ook als deelgenoten in zijn zending. ‘Ik zal jullie vissers van mensen maken’. Het gaat Hem hier niet alleen om Jezus en mij, maar ook om degenen naar wie Hij ons zenden zal. Ieder van ons is een visser, een getuige, een profeet, een verkondiger, een genezer en iemand die de blijde boodschap brengt.
  • Wat deed Andreas toen Jezus hem riep? Wellicht bracht dit bij hem verschillende emoties te weeg. Hij was blij uitverkoren te worden (wij toch ook?). Maar misschien was hij tegelijk ook aarzelend, omdat hij zijn materiële zekerheden moest achterlaten. Wat kost het mij om zijn leerling te zijn?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Midden in elke gewone dag wandelt Jezus voorbij, ziet Hij mij, herkent Hij mij tussen alle andere mensen, spreekt Hij tot mij en nodigt Hij mij uit om Hem te volgen. Dit patroon wordt elke dag herhaald in de Gewijde Ruimte!
  • Wat trekt mij aan in Jezus? Wat helpt mij om zijn uitnodiging op een vrijgevige manier te beantwoorden? Volg ik Hem van nabij, of valt mijn blik slechts nu en dan op Hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De roeping van de leerlingen is geworteld in de roeping van Jezus; deze roeping zal hun leven voor altijd veranderen. Jezus’ leerlingen dienen het woord van God niet alleen te horen, maar er ook naar te handelen. De eerste leerlingen laten dan ook alles achter om Hem volgen. Jezus zal zijn leerlingen enige tijd onderwijzen in een nieuwe manier van leven, want zij kunnen niet meewerken aan God’s heilsplan, tenzij ze hun oren afstemmen op zijn woord.
  • Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; leer ons uw wegen kennen. U riep uw leerlingen op U te volgen gewoon zoals ze waren. Door alles te verlaten is het precies dat wat ze deden. Jezus, U vraagt ons niet alles te verlaten; alleen maar dat we U volgen in ons dagelijks leven. Met U als gids kunnen we niet verdwalen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus herkent onze sterktes: Hij neemt ze op en richt ze naar een hoger doel, zodat we door Hem anderen kunnen dienen. Ik vraag dat ik mijn persoonlijke roeping, gegeven door Jezus, mag zien, Ik maak deel uit van het Gewijde Ruimte netwerk – goede mensen die proberen Goed Nieuws te zijn waar ze ook mogen zijn.
  • Ik bid: “Jezus, toon me wat ik kan achterlaten opdat ik een goede leerling kan zijn. Laat me niet vallen, verlies me niet uit het oog. Blijf me nabij. Dank U voor de ogenblikken van gebed en voor de uitnodiging om Eucharistie te vieren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Peter, Andrew, James and John responded to Jesus immediately. I think of how slow my reactions are, see what holds me back and talk to Jesus about it.
  • Jesus called the fishermen, speaking to them in terms they recognised. Jesus calls me as I am, wanting me to use my skills and abilities to draw others to life.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten