User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 21:1-4

Het Woord van God

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen, maar Hij zag ook een behoeftige weduwe die er twee penningen in wierp. En Hij sprak: 'Waarlijk, Ik zeg u: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.'

Lucas 21:1-4
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, u kijkt in mijn hart en kent mijn vrijgevigheid of egoïsme. Red me, Heer, van offers die me niets kosten. Ware vrijgevigheid is niet zozeer geven van mijn overvloed, maar geven wat ik niet gemakkelijk kan missen.
  • Het is niet het bedrag dat telt, maar het hart waarmee het wordt gegeven. Help me om mijn vertrouwen in uw goedheid en uw voorzienigheid te bevestigen door te geven zonder de kosten te berekenen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gaat het over recessie? Dan zijn we allemaal plots heel erg op onze hoede. En dat is inderdaad in deze tijden van financiële terugval meer dan ooit nodig. Maar toch kan edelmoedigheid juist een teken zijn van Gods goedheid. Heer, help ons edelmoedig te zijn en de vele gaven waarmee U ons overladen hebt te delen met anderen. Help ons ook anderen te helpen als zij hulpbehoevend zijn. Leer ons hoe we kunnen geven zonder alles in rekening te brengen.
  • Jezus is verrassend vrij van een veroordelende mentaliteit. Hij zal de gezagsdragers van de tempel of de rijken die aalmoezen geven vanuit hun ‘te veel’ aan rijkdom niet beschuldigen van gierigheid. Hij wijst er gewoon fijntjes op dat de arme weduwe meer gegeven heeft dan om het even wie. Ze gaf immers haar laatste cent. Ze liet helemaal niets over voor zichzelf. Jezus laat ons vrij om zelf onze conclusies hieruit te trekken en na te gaan welke betekenis dit kan hebben voor ons. Wat heb ik hieruit begrepen? Kan ik dit met Hem in gebed delen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat voor impact heeft dit verhaal op mijn leven? Word ik uitgedaagd door Jezus' woorden of houding? Zou er in dit verhaal een vorm van wijsheid schuilen voor mij?
  • Ben ik ooit uitgedaagd om te geven op een manier die heel moeilijk voor me was? Praat met Jezus over hoe dat voor je was. Op welke wijze of in welke domeinen van mijn leven zie ik mezelf als ‘arm’ en als ‘rijk’?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In dit evangelie zet Jezus de arme weduwe in de schijnwerpers als een voorbeeld van iemand die haar hele vertrouwen in Gods voorzienigheid plaatst. Zij gaf Hem alles.
  • Met wie kan jij je vereenzelvigen in dit verhaal? Met hen die af en toe wat geld geven dat ze niet in het minste zullen missen? Of met hen die van het weinige dat ze hebben nog kunnen geven? En dan gaat het hier niet enkel om geld, je kan anderen ook tijd geven, energie of vaardigheden, zelfs als je moe bent of het erg druk hebt. Er is een verschil tussen ‘aalmoezen geven’ en onszelf wegschenken door onze goederen en ons geluk te delen met wie minder heeft, veel minder dan wij. Voel jij je vandaag geroepen om jezelf weg te schenken?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tijdens een homilie zei paus Franciscus hierover: “Geconfronteerd met de behoeften van anderen, zijn we geroepen onszelf essentiële dingen te ontzeggen, niet alleen overbodige; we zijn geroepen om de nodige tijd te geven, niet alleen de tijd die overblijft; we zijn geroepen om onmiddellijk en onvoorwaardelijk een deel van ons talent te geven, niet nadat we het voor onze eigen doeleinden of onze eigen groep hebben gebruikt.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Arm zijn, de weduwe kende de waarde van wat zij met gulheid gaf. Al weet ik hoe weinig ik te bieden heb, het mag me niet verhinderen de situatie van degenen die nog minder hebben te verbeteren.
  • Een eenvoudig gebaar was voor Jezus voldoende om zijn waardering uit te spreken, om het gebaar van de vrouw te zien als een uitnodiging om vol vertrouwen te leven. Ik vraag dat God me helpt om te kijken wat er rond mij gebeurt, om zelfs kleine gebaren van liefde en zorg te herkennen en te waarderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus observeert heel goed wat er rond Hem gebeurt. En Hij kan zijn boodschap illustreren, door commentaar te geven op wat Hij ziet. Dat is precies wat Hij hier doet, terwijl Hij in de tempel zit.
  • Jezus wil ons geen oordeel opdringen. Hij zegt niet dat de beheerders van de tempel hebzuchtig zijn. Hij veroordeelt ook de rijken niet die aalmoezen geven vanuit hun overvloed. Wat Hij wel doet is aantonen dat de arme weduwe meer geeft dan iemand anders. Ze heeft immers haar laatste penning weg. De weduwe houdt niets over om zelf van te leven.
  • Jezus geeft ons de vrijheid om zelf onze conclusies te trekken. Hij geeft ons de kans om te ontdekken welke betekenis dit gebeuren voor ons heeft. Welke zijn mijn conclusies? Kan ik die conclusies met Jezus delen in mijn gebed?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ruimhartigheid is uiteraard relatief. Salomo bad: “Weerhoud mij van offers die mij niets kosten.” Leer mij ware grootmoedigheid zoals die van de arme weduwe. Een ruimhartigheid die in stilte geeft, de linkerhand die niet weet wat de rechterhand doet, en die geeft tot het pijn doet. Heer, het doet er niet toe wat anderen zien van mijn doen en laten. U ziet diep in mijn hart en weet van mijn grootmoedigheid en mijn zelfzucht. Red mij, Heer, van offers die mij niets kosten. Ware ruimhartigheid is niet zozeer geven wat ik gemakkelijk kan missen. Wel dat geven waar ik niet makkelijk zonder kan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet de kwantiteit die telt, maar het hart waarmee gegeven wordt.
  • ‘Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven.’ Ik vraag aan deze anonieme vrouw om mij te helpen om ten minste iets te geven van mijn overvloed.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het evangelie van vandaag lezen we dat Jezus kanttekeningen plaatst bij rijke mensen die geven van hun overvloed in vergelijking tot een arme weduwe die alles geeft waarvan ze moet leven! Waar het om gaat is niet het bedrag dat gegeven wordt. Wel het bedrag dat je voor jezelf houdt! Het geloof van deze vrouw in Jezus kwam tot uiting in dit prachtige gebaar.
  • Heer, help ons om ruimhartig te zijn en de vele geschenken die we van U ontvangen, te delen. Help ons hen te helpen die zichzelf niet kunnen behelpen en leer ons om te geven zonder te letten op de kosten.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten