User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 19:45-48

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers eruit te jagen, terwijl Hij tot hen zei: 'Er staat geschreven: 'Mijn huis moet een huis van gebed zijn', maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.' Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraanstaanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen, maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan zijn lippen.

Lucas 19:45-48
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is een voorbeeld van een echte profeet. Hij spreekt als een boodschapper van God en is inderdaad Gods eigen Zoon. Hij getuigt tegen alles wat tegen waarheid, liefde en rechtvaardigheid indruist. Onvermijdelijk haalt Hij zich daardoor de woede en de vijandelijkheid van alle machthebbers op de hals.
  • De Kerk is geroepen en gezonden om dit soort getuigenis verder te zetten, zowel in gemeenschapsverband als individueel. Dit zal zowel steun als vijandigheid uitlokken. Dat hoeft ons niet te verwonderen en we moeten dit niet trachten te vermijden. Onze enige bekommernis moet zijn de waarheid te spreken in liefde; God zal in al de rest voorzien. Want uiteindelijk zullen waarheid, liefde en rechtvaardigheid zegevieren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verzet zich tegen de corruptie van het heilige. Mijn lichaam en ziel zijn een tempel van de Heer en behoren Hem toe. Is zijn tempel een gewijde ruimte, een huis van gebed? Of is het overgeleverd aan de valse goden van geld en hebzucht?
  • ‘Het volk hing aan Jezus’ lippen.’ Hoe zouden zij in dit verhaal ons benijd hebben, wij die de woorden van Jezus kunnen lezen en beluisteren telkens wanneer wij dat willen!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het contrast tussen het ideale en de realiteit greep Jezus indringend aan. Gods huis was een commerciële gelegenheid geworden; de noden van de hongerige mensen werden verwaarloosd door de uitgekookte autoriteiten. Wanneer ik geconfronteerd word door alledaagse spanningen tussen idealen en ervaringen, bid ik dat ik niet cynisch word, maar blijf ik bij Jezus staan en houd in gedachte wat God verlangt.
  • Hoewel Jezus de tegenstellingen aldaar zag, verkoos hij de tempel als de plaats om te gaan prediken. Ik vraag aan Jezus om mij te helpen getuigenis af te leggen van zijn Blijde Boodschap waar ik ook ben – zelfs als het mij niet ideaal lijkt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik deze tekst lees, besef ik dat Jezus me eraan herinnert dat Hij me wenst te ontmoeten in de kamer van mijn hart - mijn 'huis van gebed'. Zonder het te beseffen stop ik deze ruimte vaak vol met minder belangrijke zaken en Jezus moet dan proberen om deze er uit te drijven. Het is een groot geschenk met de Heer te communiceren en om te proberen met Hem samen te werken om ruimte te maken voor wat echt belangrijk is in mijn leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes plaatst in zijn evangelie het relaas van Jezus, die de tempel schoonveegt aan het begin van Jezus’ openbaar leven. De evangelist Lucas, van zijn kant, die minder details geeft, plaatst het naar het einde toe. Dit laat Lucas toe het te verbinden met de complotten die Jezus’ vijanden tegen Hem smeden. Lucas bouwt zo de sfeer op van de vijandigheid die zal leiden tot de gevangenneming, de marteling en de dood van Jezus.
  • Kan het leven van een christen wel vrij zijn van spanningen en conflicten? Wat moet er worden uitgezuiverd in de Kerk van vandaag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tempelgangers lijken niet te hebben opgemerkt wat sjacheraars met de heilige plaats hadden gedaan, toen dezen geld wisselden en offerdieren verkochten. Zij boden hun diensten aan, zoals souvenirwinkels in Lourdes, bruiloftplanners, en organisatoren van Eerste Communiefeesten en -kleding. Handel heeft de neiging te groeien wanneer er een markt voor is. Daardoor was de Tempel, de plaats van gebed, vervallen tot een soort marktplein. Jezus vond het nodig om daar tegenin te gaan en de heiligheid van die plaats weer in eer te herstellen.
  • Gebeurt dit in mijn leven, Heer? U wenst in deze tempel, die mijn lichaam is, te verblijven. Maar om te beginnen kan mijn overlevingsdrang en vervolgens mijn verlangen naar meer bezittingen mij zo in beslag nemen, dat ik maar heel weinig ruimte voor U heb. Maakt U alstublieft mijn ziel tot een plaats van gebed.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gewijde Ruimte maakt van mijn hart een ‘huis van gebed’. God is daar aan het werk, transformeert me, zelfs al merk ik de veranderingen pas later.
  • Als ik met Gewijde Ruimte aan het bidden ga, laat ik me dan echt ten diepste raken door wat ik lees?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij staan er niet bij stil dat Jezus kwaad kon worden. Nochtans gebeurde dat juist toen hij de tempel binnenging en zag dat het er uitzag als een markt. Boosheid is niet zo erg als men weleens denkt. Wel wat we met die boosheid doen, de pijn en verwarring die dat kan veroorzaken.
  • Heer, help ons naar U te komen telkens wij controle verliezen over onszelf. Help ons wanneer wij in verwarring zijn of ons gekwetst voelen, U te vragen bij ons te zijn en te doen wat goed is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het huis waarin ik woon kan ook een huis van gebed zijn, een plaats waar God zich welkom en thuis voelt. Ik zeg tot God : “ Doe alsof U thuis bent. U bent altijd welkom ! “
  • “Al het volk hing aan zijn lippen.” Wanneer ik naar het woord van God luister of het lees moet ik dit doen alsof ik het nog nooit gehoord heb. Het komt tot mij als een nieuwe en originele gedachte, elke dag opnieuw. Het is als brood, vers uit de oven, klaar om mij te voeden voor de hele dag.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten