User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Een beschaving van liefde

Een beschaving van liefde is de droom van iedereen. Het is ook de droom van God. Het was de droom van Jezus die ons opdroeg om elkaar lief te hebben zoals Hij van ons houdt. Het is de taak van de Heilige Geest om – met onze medewerking – deze beschaving van liefde tot stand te brengen. Gods droom kan niet anders zijn aangezien God liefde is en alle relaties die van God uitgaan liefdesrelaties zijn.

We leven als één familie in een gemeenschappelijk huis, waarvan zowel de onderdelen als de inhoud ons door God zijn toevertrouwd. Dit is de mystieke manier om de wereld te zien volgens Laudato si'. Overal om ons heen is ruimhartigheid: we zijn opgenomen in een universele broederlijkheid die ons ertoe brengt “de wind, de zon of de wolken lief te hebben en te accepteren” (228). “De natuur is vol woorden van liefde” (225). We moeten die liefde beantwoorden.

Overgenomen uit Finding God in a Leaf: The Mysticism of Laudato Si’ door Brian Grogan, s.j. (p. 47)

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten