User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Net zoals we Jezus niet goed kunnen begrijpen als we geen aandacht besteden aan zijn Joodse wortels, kunnen we ook Maria niet goed waarderen als we het feit negeren dat ze Joods was. Maria is het hoogtepunt in een lange rij vrome Joden die ‘ja’ tegen God zeiden. Haar bescheiden beschrijving van zichzelf als de dienstmaagd van de Heer herinnert ons aan het gevoel van het uitverkoren volk dat het bij God hoort en geen andere goden voor zich heeft.

Haar Magnificat weerspiegelt de lof van talloze profetische stemmen die God dankten voor zijn genade aan Abraham en zijn nakomelingen. Elizabet, een andere Joodse vrouw, spreekt Maria aan als de moeder van haar Heer en als gezegend onder vrouwen, waaruit blijkt dat Maria de vrouw is naar wie de matriarchen, heldinnen en profeten van het Joodse volk verwijzen. In de gebeden van de katholieke kerk schrijven we aan Maria enkele van de grote religieuze symbolen van het Jodendom toe, zoals de Ark van het Verbond.

Fragment uit Mary in Different Traditions: Seeing the Mother of Jesus with New Eyes by Thomas G Casey SJ

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten