User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Innerlijk en uiterlijk voelen

Iedereen moet van tijd tot tijd ‘pas op de plaats maken’, in ieder geval een ogenblik, terwijl we luisteren, kijken, aanraken, ruiken of proeven wat onze omgeving ons biedt. Zulke momenten kunnen ons bewustzijn van het leven op frisse, aangrijpende en soms totaal onverwachte manieren vergroten.

Deze ‘uiterlijke’ zintuigen staan in nauw verband met ‘innerlijke’ zintuigen. Een omschrijving van ‘innerlijk voelen’ zou kunnen zijn ‘het vermogen om indrukken te ontvangen’, en dergelijke indrukken kunnen positief, negatief of neutraal zijn.

Degenen die vertrouwd zijn met de term ‘spiritualiteit’ gebruiken deze misschien op een manier die lijkt op dit innerlijke gevoel, maar voor hen kan het beschrijven wat in de kern van hun wezen ligt. Anderen zijn misschien explicieter en beschrijven dat ze een gevoel hebben van een goddelijke aanwezigheid die hen in stand houdt, en een doel en energie geeft aan wie ze voelen dat ze zijn, namelijk een uniek geliefd mens.

Overgenomen uit Spirituality and the Senses: Living Life to the Full door Catherine McCann (p. 17-18)

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten