User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Een God die ons naar zich toetrekt

De paus zegt:
“Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, in een pad, in de dauw, in het gelaat van een arme. De mysticus ervaart de innige band die er tussen God en alle wezens bestaat, en voelt: “alle dingen – dat is God” (233-234, Laudato Si’).

In welke mate wij, mystici in spe, de intieme verbinding tussen God en alle dingen ook ervaren, bij wijze van eenvoudige oefening kunnen we altijd een klein blaadje nemen en daarbij blijven tot we ons bewust worden van zijn verbondenheid met Hem die het gemaakt heeft en ondersteunt.

God wil niet alleen in cellen, grotten en kapellen worden gevonden, maar ook in de natuur en in de chaos van de menselijke geschiedenis. We worden uitgenodigd in goddelijk gezelschap, bij God, te zitten en de wereld te zien vanuit die bevoorrechte uitkijkpost! We leven in de aanwezigheid van een God die ons naar zich toe trekt, die voortdurend probeert onze aandacht te krijgen. In elk onderdeel van de schepping leidt deze God ons steeds verder en steeds dieper in het hart van de dingen, naar God zelf. God verleidt ons face to face in plaats van ons aan te sporen in de rug. Goddelijke energie raakt niet op, maar trekt de kosmos aan naar Hem die, nadat Hij het heeft gemaakt, het zal voltooien op manieren die onze stoutste verwachtingen te boven gaan.

Fragment uit Finding God in a Leaf – The Mysticism of Laudato Si’ door Brian Grogan SJ
 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten