User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-23

In Gods aanwezigheid

Lieve Vriend,
help me voor U ontvankelijk te worden,
dat ik plaats voor U maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten met uw vrede, uw liefde.

Vrijheid

Wees mijn gids en leid mij
altijd uw heilige wil te doen,
en te weten dat het uw kracht is
die mij draagt.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Marcus 3:1-6

In die tijd ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. De Farizeeën hielden Jezus in het oog om te zien of hij die man op sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan'. Daarop stelde hij hun de vraag: 'Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te doden?' Maar zij zwegen. Toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man: 'Steek uw hand uit'. Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond. De Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het is de sabbat en we zijn samengekomen in de synagoge in Kafarnaüm voor schriftlezingen, gebeden en zegeningen. Ik zie Jezus binnenkomen met een paar van zijn leerlingen. Hij merkt deze man met de verschrompelde hand op en roept hem naar voren met de bedoeling hem te genezen. Maar eerst kijkt Hij rond en daagt Hij de aanwezige Farizeeën uit die hem aandachtig gadeslaan. Hij zet hen op het verkeerde been - ongeacht hoe ze antwoorden, ze hebben het bij het verkeerde eind. Technisch gezien is genezing werk en dus verboden op de sabbat. Ze blijven zwijgen, maar zijn innerlijk woedend. Ik resoneer met Jezus’ woede over hun hardvochtigheid. Ik zie hoe Hij de uitgestrekte hand van de man geneest en bewonder zijn mededogen en vastberaden moed.
  • Dergelijke conflicten zijn typerend voor het feit dat de religieuze en seculiere autoriteiten uiteindelijk zich verenigen om Jezus te vernietigen. Ze slagen er niet in, of weigeren te erkennen dat Jezus Gods vertegenwoordiger is, vrij van wetten en gebruiken.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten