User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-20

In Gods aanwezigheid

Beminde Jezus, ik kom naar U toe
omdat ik verlang naar uw aanwezigheid.
Ik verlang van U te houden zoals U van mij.
Laat niets me van U wegrukken.

Vrijheid

Ik probeer om de gedachten en bezigheden los te laten
die me op dit moment naar beneden zouden halen.
Ik leg alle mogelijke zorgen in Gods handen
- al is het maar even- om nu tot gebed te komen.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving

Het Woord van God

Johannes 2,1-12

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doe maar wat hij u zeggen zal.' Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metréten. Jezus zei hun: 'Vul die kruiken vol water.' Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.' Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was – hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.' Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Kafarnaüm, hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ik sluit me aan bij de gasten tijdens de huwelijksfeesten in Kana. Maria houdt een moederlijk oogje in het zeil. Jezus, die genoot van sociale gelegenheden, richt zich tot iedereen.
  • Ik merk het wederzijdse respect op tussen moeder en zoon, waarbij Maria niet haar rol als moeder uitoefent maar zichzelf dienstbaar opstelt. Hij spreekt haar aan als ‘vrouw’, een eretitel die Hij zal herhalen als Hij haar aanspreekt terwijl ze onder het kruis staat met Johannes: ‘Vrouw, hier is uw zoon’ (Joh. 19,26).
  • De betekenis van dit eerste teken komt op het einde: ‘zijn leerlingen geloofden in Hem’. Er zijn veel duidelijke verwijzingen naar de Eucharistie. Tafelgemeenschap vormt de kern van het christelijke leven.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten