User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2018-07-10

In Gods aanwezigheid

Beminde Jezus, ik kom naar U toe
omdat ik verlang naar uw aanwezigheid.
Ik verlang van U te houden zoals U van mij.
Laat niets me van U wegrukken.

Vrijheid

In alle dingen schuilt voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens
zijn vaak gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus
en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Matteüs 9,32-38

In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: “Nog nooit heeft men in Israël zóiets gezien.” Maar de Farizeeën zeiden: “De vorst der duivels stelt Hem in staat de duivels uit de drijven.” Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: “De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
 • Wanneer, zoals de brief aan de Hebreeën zegt, Jezus gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, altijd dezelfde is, dan zou je jezelf kunnen afvragen wie Hij, in dit verhaal, voor jou is.
 • Is het zijn mededogen met jou, die in een wereld leeft waar gezond verstand een schaars goed is?
 • Is het zijn onverzadigbaar verlangen om mensen zoals ons te genezen van de wonden die het leven ons toebrengt, in het bijzonder de verwonding door het verlies of de uitholling van ons gevoel van betekenis?
 • Is het dat Jezus ons inspireert om te spreken over een wereld van liefde en verbondenheid, terwijl de omgeving waarin wij vandaag de dag leven ons daarover doet verstommen? Wij zij het vermogen verloren om te spreken over wat er echt toe doet.

Gesprek

Lieve Heer, wees mij altijd nabij.
Bezorg mij een hart vol vertrouwen.
Dank U dat Gij mij lief hebt.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

 • In alle dingen

  Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten