User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2018-06-17

In Gods aanwezigheid

Hier en nu mag ik me
in Gods scheppende aanwezigheid weten.
Hij kijkt naar mij met liefde
en schenkt mij leven,
ogenblik na ogenblik.
Hier. Nu.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade om mij geborgen te weten
in zijn Geest.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Marcus 3, 20-21

Jezus ging naar huis terug en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • ‘Jezus ging naar huis terug’- waarschijnlijk naar een huis in Kafarnaüm, de drukke vissershaven aan het meer van Galilea, die Hij tot zijn thuisbasis had gemaakt. Twee dagen geleden lazen we over de ‘grote menigte’ die van overal naar Hem toe kwam, zodanig dat er een boot moest worden klaargelegd om te voorkomen dat Hij zou worden verdrukt. Toen zijn familie hoorde over al deze gebeurtenissen, wilden ze hem tegenhouden. De mensen zeiden dat Hij gek geworden was.
  • Dit zwervend bestaan ver van huis, zonder vast beroep, ongehuwd, het uitdrijven van duivels, het verrichten van vreemde genezingen en preken zonder toestemming, beschaamden zijn familieleden. De schriftgeleerden, de officiële religieuze autoriteiten beweerden dat Hij door de duivel was bezeten en ze spanden tegen Hem samen.
  • Was Hij onverstandig om de religieuze en seculiere autoriteiten te provoceren en de geestelijkheid te schande te maken? Zou ik Hem anders hebben geadviseerd?

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten