User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2018-01-13

In Gods aanwezigheid

Ik neem even tijd,
kom bij mezelf en bij Hem.
Ik denk aan de liefde en genade
waarmee Hij me zo overvloedig zegent.
Hij wil me herscheppen tot zijn beeld,
op Hem gelijkend,
een tempel waar Hij wonen kan
onder de mensen.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade om mij geborgen te weten
in zijn Geest.

Bewustzijn

Geef, Heer,
dat ik me bewust mag zijn
van alle goeds dat U me geeft
en help me er dankbaar om te zijn.
Moge ik uw zegeningen
altijd met anderen delen.

Het Woord van God

Marcus 2,13-17

Eens ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: “Volg mij.” De man stond op en volgde Hem. Terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was lag met Hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren velen die Hem volgden. De farizeese schriftgeleerden zagen dat Hij at met zondaars en tollenaars, en zij zeiden tot zijn leerlingen: “Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?” Jezus hoorde dit en antwoordde hun: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus spreekt Levi nogal abrupt aan (midden in zijn werk), maar deze antwoordt met bereidwilligheid. Hij is zelfs zo opgetogen dat hij voor Jezus en zijn leerlingen in zijn huis een feestmaaltijd organiseert. Hij nodigt ook enkele van zijn vrienden uit. Tot zover niets aan de hand. Het probleem is dat Levi een inner van belastingen en tolgelden is, en dat zijn vrienden collega-tollenaars en andere ‘zondaars’ zijn. Dergelijke mensen werden veracht en gemarginaliseerd in de joodse gemeenschap, zowel op sociale als op religieuze gronden. Wat doet Jezus in hun gezelschap? De schriftgeleerden keuren datgene wat zij zien sterk af, en zij uiten hun ongenoegen tegen Jezus leerlingen.
  • Dit hele verhaal leidt uiteindelijk tot de boeiende verklaring waarmee de evangelielezing van vandaag eindigt: Jezus is niet gekomen ‘om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’. Verre van een situatie die vermeden dient te worden, is het gezelschap van ‘zondaars’ juist precies wat Jezus zoekt. Juist zij hebben de grootste behoefte aan genezing. Dit onderricht is vandaag de dag van toepassing op de kerk, op onze parochies, werkplekken en woonhuizen. Hoe sluiten wij in ons gedrag anderen in of juist uit? Zouden wij ons thuis hebben gevoeld bij Levi’s feestmaaltijd?

Gesprek

Ik begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die ik zojuist las.
Welk deel ervan raakt in mij een gevoelige snaar ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
 - of een of ander verhaal dat ik onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in mijn Gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst mij misschien probeert te zeggen?

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten