User Settings

We nodigen u uit om in uw dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Blijf bij de zaak waarmee je bezig bent


Laten we volharden in de zending waartoe God ons oproept. De vijand is er uiterst bedreven in om de man in de woestijn op de proef te stellen met de gedachte zich met zijn buur in te laten en die te gaan helpen. En de man die zijn buur vooruit helpt  zal hij de uiterst hoge volmaaktheid van een teruggetrokken leven in de woestijn voorspiegelen. Dergelijke truukjes gebruikt hij om te verhinderen dat wij er echt baat bij zouden hebben om gewoon voort te doen waarmee we bezig zijn.(Uit een brief van de heilige Ignatius van Loyola)


De beproeving komt tot ons in een aantrekkelijke verpakking. Een van Ignatius’ regels ter onderscheiding zegt het volgende: ‘Het is een kenmerk van de boze geest om de vorm aan te nemen van een engel van het licht.’

Maak eens de balans op van je engagementen. Voel je het verlangen om daarin  iets te veranderen? Waarom?Jim Manney

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de Ierse jezuïeten