User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Zoals voor alle ouders geldt, keken Maria en Jozef hoe hun jongen plannen begon te maken over wat Hij met zijn leven zou gaan doen. Natuurlijk was er sprake van maatschappelijk druk, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of Hij zou trouwen of niet. Zijn neef Johannes dacht er steeds meer over om een leven te gaan leiden zoals dat van de oude profeten. Jezus overwoog de weg van zijn neef ernstig, zoals zijn vasten en gebed in de woestijn suggereren. Maar Hij was sterk aangetrokken door en gehecht aan het geopenbaarde woord van God – Jezus citeert de Pentateuch, de profeten en de Psalmen vaak – en geleidelijk aan kwam Hij tot de conclusie dat het zijn roeping was om de Vader te dienen door het Goede Nieuws onder de mensen te verspreiden.

Toen de tijd aanbrak om zijn publieke leven te beginnen, verliet Hij Nazareth en vestigde zich in Kafarnaüm bij het meer (Mt 4,13). Hij ging op de sabbat naar de synagoge en onderwees er van tijd tot tijd. Hij betaalde er de tempelbelasting; Hij genas er Petrus’ schoonmoeder van haar koorts en de kleine knecht van de centurio van zijn pijnlijke verlamming. Hij genas zoveel anderen in Kafarnaüm dat de mensen met wie hij in Nazareth opgegroeid was jaloers werden (zie Lc 4,23). En soms waren er zo veel gasten in het huis dat de enige manier om een zieke man bij hem te krijgen was via een gat door het dak.

Rijpe onderscheiding leidt ons via het mysterie van de universele Verlosser naar een ontmoeting met Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman. Wat laat zijn leven ons zien? Om te beginnen kwam Jezus slechts tot een duidelijke onderscheiding met betrekking tot zijn roeping al naar gelang zijn leven zich ontvouwde. Gedurende zijn publieke leven verzamelde hij tweeënzeventig discipelen die bereid waren om naar anderen te gaan en over het Goede Nieuws te vertellen. Uit hen koos Hij er twaalf met wie Hij werkte aan “de uitdaging van het vinden en delen een ‘mystiek’ van samenleven, uitwisselen en ontmoeten, van elkaar omarmen en ondersteunen.”

Joseph Tetlow, SJ

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten