User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Ik dring er bij je op aan God te vragen de overblijfselen van angst die gevoelens van onbeduidendheid en minderwaardigheid veroorzaken uit je hart te verwijderen. Je doet God geen plezier door gering te denken over de persoon die de appel van Gods oog is –
jijzelf. In The Tempest of God schrijft de karmeliet Iain Matthew heel ontroerend over de spiritualiteit van de heilige Johannes van het Kruis, de zestiende-eeuwse Spaanse karmeliet en mysticus. Op een bepaald moment merkt Matthew op dat Johannes meer vasthoudt aan het geloof dan aan klaarblijkelijkheid voor de ontwikkeling van zijn relatie met God. Matthew gaat verder: “Het verwachte gevaar is niet zo zeer dat we op het verkeerde zullen vertrouwen, maar dat we helemaal niet meer zullen vertrouwen. Dat we, hoewel we het misschien nooit met zoveel woorden zeggen, zullen ophouden te geloven dat we een factor in Gods leven zijn.”

Een factor in Gods leven! Zó veel waardeert God ieder van ons, volgens een van de grote mystici en heiligen uit de geschiedenis van het christendom.

William A. Barry, SJ

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten