User Settings

We nodigen u uit om in uw dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

De verrijzenis van Jezus bevestigt de waarde van de menselijke persoon en van de wereld waarin we leven. Jezus groeide op als een volledige persoon – ziel en lichaam. Jezus heeft het menselijke lichaam niet aangenomen om het vervolgens af te leggen. Jezus behield zijn menszijn ten volle. Samen met zijn incarnatie en zijn aanwezigheid in de eucharistie verzekert zijn verrijzenis ons ervan dat God zich met zijn stoffelijk lichaam echt heeft vereenzelvigd. God heeft de menselijke staat omhelsd. Voor altijd bestaat er een diepe eenheid tussen God en de wereld, tussen geest en stof.

Als christenen geloven wij niet alleen maar in de onsterfelijkheid van de ziel; wij geloven in de onsterfelijkheid van de menselijke persoon. Jezus’ verrijzenis en de onze drukken het ononderbroken verdergaan uit van dit leven naar het komende. Jezus’ verrijzenis bevestigt ook de waarde van de schepping.

Jezus is ons nabij.  De dood is overwonnen. Het menselijk leven heeft eeuwigheidswaarde. Dit alles is een reden tot vreugde.

Gerald M. Fagin sj

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de jezuïeten