User Settings

We nodigen u uit om in uw dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

In de Adventstijd bereiden we ons niet alleen voor op Christus’ geboorte, maar ook op zijn wederkomst. In het Credo spreken we elke keer opnieuw uit dat we vol vreugde naar deze gebeurtenissen uitzien. Het leven draait uiteindelijk om de wijze waarop we afscheid nemen van belangrijke levensfasen. We denken hierbij niet alleen aan het einde van het leven. Maar we staan ook stil bij het einde van onze kinderjaren, het einde van een relatie en het einde van een goede gezondheid. De wijze waarop we afscheid nemen van gebeurtenissen heeft soms meer betekenis dan de manier waarop we gebeurtenissen verwelkomen.

Jezus verlangt van ons dat we het einde van belangrijke levensfasen niet angstig en droevig zouden beleven. Maar Hij hoopt dat we het  zouden aanvoelen als nieuwe mogelijkheden: zal het afsluiten van een bepaalde levensfase mij een stap dichter brengen bij een voldaan gevoel of een ervaring van volheid? Ben ik in staat om het einde van een levensgebeurtenis te vergelijken met het binnenhalen van een overvloedige oogst?

Jessica Mesman Griffith

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de jezuïeten