User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Vermits geestelijk welbevinden alles te maken heeft, denk ik,  met afgestemd zijn op de golflengte van de Geest, moeten we ons de vraag stellen: Wat zet God in vuur en vlam? Ik denk dat Hij het meest onder stoom staat door onbaatzuchtige liefde, erbarmen, medelijden, gerechtigheid. Gods grote verbeelding heeft een wereld op het oog waar de hongerigen gevoed worden, de dorstigen gelaafd, de zieken verzorgd, de daklozen geherbergd, de gevangenen  bezocht, de naakten gekleed en de vreemdelingen verwelkomd.  Een gezonde spiritualiteit dwingt ons aanwezig te zijn bij mensen in nood, hen de gelegenheid te geven de aanwezigheid van God te zien, die verhinderd wordt door het lijden in hun leven.

Dorothy Day  drong er op aan dat  alles wat een gedoopte elke dag moet doen  rechtstreeks of onrechtstreeks verband zou houden  met de lichamelijke of geestelijke werken van barmhartigheid. Zij wist dat het goddelijke vuur daar te vinden was. Als je naar God zoekt – het doel van het geestelijk leven- dan zijn dit de plaatsen waarnaar je moet kijken.

Het traditionele christelijke lied UbI Caritas herinnert er ons aan: “Waar caritas en liefde heersen, daar is God te vinden.”

De God die wij zoeken staat in vuur en vlam, heeft een zending en nodigt jou en mij uit eraan deel te nemen. Verbeeld je dat eens.

Joe Paprocki

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten