User Settings

We nodigen u uit om in uw dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Jezus leren kennen

Laten we eens veronderstellen dat we verlangen Jezus te kennen en Hem lief te hebben. Wat verlangen we dan eigenlijk? We willen graag een vriendschapsrelatie opbouwen. Maar hoe gaat dat, een vriendschap opbouwen?... Je begint met voor die andere persoon tijd vrij te maken en hem of haar te vragen om je over hem of haar wat te vertellen. En jij kijkt en luistert en je denkt erover na.

Als we kijken en luisteren naar die ander, wat willen we dan weten? We willen ‘het hart’ van die ander leren kennen, wat zij of hij graag ziet of niet graag ziet, waarvan en van wie zij of hij veel houdt of helemaal niet moet hebben, wat hem of haar vreugde of verdriet bezorgt. Doen we dat niet zo? Je verlangt  natuurlijk wat informatie over de persoon die je beter wilt leren kennen. Je wilt weten waar hij of zij vandaan komt, hoeveel zusters en broers hij of zij heeft, waar hij of zij schoolloopt, enz. Maar zou je hiermee tevreden zijn? Wat zou je nog meer willen weten?

Je zou willen weten hoe haar of zijn gevoelens zijn tegenover haar of zijn vader en moeder, geboorteplaats, school… Je wilt zijn of haar ‘hart’ leren kennen, de gemoedsstemmingen, de passies. Wat draagt de voorkeur weg en wat wordt afgewezen. Wat mogen de waarden van die persoon wel zijn. En tenslotte wil je weten wat die persoon over jou denkt, voor jou voelt.

Zo willen wij ook weten naar wie en waarnaar Jezus’ aandacht gaat, wat en wie Hij waardeert, liefheeft en haat.William A. Barry sj
 

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de Ierse jezuïeten