User Settings

We nodigen u uit om in uw dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

In Jezus redt God ons door zo kwetsbaar te worden dat wij in staat zijn Hem op een gemene en vernederende wijze ter dood te brengen. Door de kruisiging en verrijzenis van Jezus zijn wij er zeker van dat God zijn uitnodiging om met Hem vriendschap te sluiten nooit zal herroepen, wat wij ook doen. Als de kruisdood  geen reden was om dit aanbod teniet te doen, dan kan er niets van wat we ook doen Gods hart tot andere gevoelens brengen.

We kunnen natuurlijk ook weigeren op de uitnodiging in te gaan. Vriendschap is een wederzijds gebeuren en vraagt dat men op de uitnodiging ingaat. Maar niemand kan daartoe gedwongen of mag daartoe misleid worden. Een hardnekkig weigeren van Gods vriendschap breekt diens hart.

Maar hoe boos en kwaad een mens ook kan worden, toch keert God zich van zo iemand niet af. Van alle eeuwigheid leeft God met een gebroken hart. Zo kwetsbaar wenst God te zijn.

William A. Barry sj
 

 

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de jezuïeten