User Settings

We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

Begin uw gebed »

Iets om deze week over na te denken en te bidden

Een goede voorbereiding op het gebed is belangrijk. Dit laat ons toe om tijdens onze dag een fysische ruimte voor het gebed vrij te houden. En het geeft onze geest de gelegenheid zich mentaal klaar te maken voor het gebed. Hetzelfde idee van voorbereiding, zoals de heilige Ignatius die suggereert, kan ons helpen in onze voorbereiding op de vastentijd.

  • Hebben wij, heel concreet, plaats vrijgemaakt voor onze vastentocht?
  • Wanneer tijdens de dag willen wij in deze vastentijd bidden?
  • Welke “oefeningen” of gebedsmethodes willen wij in deze vastentijd gebruiken?

In ons voorbereidingsgebed bidden wij voor welbepaalde genades. Welke genade verlangen wij aan te scherpen in ons tijdens deze vastentijd?

  • Het aanscherpen van ons bewustzijn omtrent Jezus’ Lijden?
  • De weg bewandelen van Jezus’ Lijden en Verrijzenis?
  • Werken aan het overwinning van een bekoring die ons verhindert ten volle het leven met Christus binnen te treden?
  • Een nieuwe geestelijke oefening koesteren om onze relatie met Jezus te doen ontvlammen of te ontsteken?

In deze week van Aswoensdag nodig ik ons uit te beginnen met ons voorbereidend gebed. Wij keren ons tot Jezus en vragen: “Welke genade verlangt U in mij aan te scherpen tijdens de komende veertig dagen?”

Becky Eldredge

Meer Gewijde Ruimte

Verbonden

De gebedswebsite van de jezuïeten